Marilu de Bies

Marilu de Bies

Opleiding
Architectuur
Lichting
2019
E-mail
mariludebies@outlook.com

KINDEREN VAN DE STAD
Een woonplek voor gezinnen in de toeristische binnenstad van Amsterdam

De laatste jaren is de binnenstad van Amsterdam eenzijdig gericht op de toeristen; werken en vooral wonen zijn er ondergeschikt geraakt. Bekend is echter dat een gezonde en leefbare stad juist een evenwichtige mix toelaat van wonen, werken én toerisme. Inmiddels is er een tekort aan woningen in de stad, vooral voor gezinnen, dat nu wordt opgelost door het creëren van mooie en rustige woonomgevingen aan de randen van Amsterdam. De insteek van dit plan was dat het mogelijk moet zijn om gezinnen die in de binnenstad willen wonen er een leefbare plek te geven.

Na de verhuizing van de Universiteitsbibliotheek wordt deze locatie aan het Singel herbestemd tot woonblok voor honderd gezinnen. Het gebouw krijgt een vanzelfsprekende plek in de historische binnenstad door het behouden van het monumentale Stadsmagazyn dat zich uitstrekt over het gehele plot, en de Singelgracht met deHandboogstraat verbindt. Door het woongedeelte om het Stadsmagazyn heen te bouwen dient het historische pand als stadsstraat en ontmoetingsplek. Door de opgetilde 'straten' van het woongebouw die door het Stadsmagazyn heen steken, ontstaat er een levendige ruimte op het grensvlak van het woongebouw en de bruisende binnenstad.

Ook voor stedelijke gezinnen blijft comfort en gevoel van ruimte een belangrijk aspect in het wonen. Daarnaast wensen zij eenwoonomgeving waar kinderen veilig kunnen spelen en waar gemakkelijk contact kan worden gemaakt met de buren. Binnen het bouwblok wordt de stad verkleind naar een overzichtelijk woonmilieu. Daar waan je je in een dorp door de opgetilde woonstraten met grote speelterrassen die entreebieden tot de woningen. De pleinen geven het gebouw licht, lucht en ruimte. De doorzichten en de horizontale en verticale verbindingen zorgen voor een dynamische woonwereld waar gezinnen, maar vooralkinderen, kunnen spelen, ontdekken en leven middenin de binnenstad.

Het woongebouw aan het Singel laat zien dat thuis kunt zijn in de binnenstad van Amsterdam. Door de juiste ontwerpprincipes te handhaven, kan er een leefbare plek ontstaan voor gezinnen, voor dekinderen van de stad. Alleen zo kan de binnenstad weer leefbaar worden en zijn natuurlijke evenwicht terugkrijgen.

Afstudeercommissie: Marcel van der Lubbe (mentor), Jolijn Valk en Marinus Oostenbrink. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Bastiaan Jongerius en Marc a Campo.

Terug naar lijst
Delen