Job van der Sande

Job van der Sande

Opleiding
Architectuur
Lichting
2019
E-mail
jobvandersande@hotmail.com

KRASNAPOLSKY
Het verloren hotel

De menselijke stad bestaat uit verhalen, herinneringen die worden gedragen door gebeurtenissen, gebeurtenissen die plaatsvinden in deze stad, buiten op straat, op de pleinen, in de stegen, de portieken, de bar, de tuinen, de huizen en in de kamers van de huizen. Dit project is een ode aan deze menselijke stad die door intuïtie en instinct ons thuis vormt. De stad waarin mensen ruimtes creëren en waarin mensen zich aanpassen aan de ruimte die ze gebruiken.


De stad is dynamisch en transformeert in een constante ruis van aanpassingen. Straten worden opengelegd, rioleringen worden vernieu­wd, funderingen worden verstevigd. Elke aanpassing brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee waardoor het perspectief op diezelfde stad verandert. Creativiteit wordt gestimuleerd door deze verandering en geeft vrijheid voor nieuwe ontwikkelingen.

De casus Krasnapolsky is te lezen als precedent en laat zien hoe wij ruimte kunnen benutten die gaandeweg is ontstaan in onze door mensen geëvalueerde steden. Het project maakt inzichtelijk hoe een klein cafeetje is uitgegroeid tot een gigantisch hotel in de Amsterdamse binnenstad. Het laat ook zien dat we op een keerpunt zijn beland: het is een bedrijf dat door overnames en groei steeds verder van de stad af is komen te staan en niet meer door de bewoners wordt gedragen. Het traject van het door mensenhanden toevoegen van lagen is in Krasnapolsky gestrand.

‘Krasnapolsky - het verloren hotel’ is een zoektocht naar de mogelijkheden van deze eeuwenoude menselijke stad. Het laat zien hoe deze is opgebouwd en hoe serieus wij de keuzes om te preserveren of weg te gooien moeten nemen. Het is belangrijk om te begrijpen welke keuzes er zijn gemaakt om programmatische invullingen van de stad weg te gooien, en waarom dan? Zijn daar pa­tronen in te ontdekken?

‘Krasnapolsky - het verloren hotel’ is een ode aan de menselijke stad. Door de openstelling van tussenruimtes en door de herinterpretatie van het ver­loren programma van het hotel aan de Dam, benadrukt het project de mogelijkheden en kansen van implementatie van publieke functies in ongebruikte ruimtes die door de jaren zijn ontstaan op, onder, tussen en in het hotelcomplex.

Afstudeercommissie: Lada Hrsak (mentor), Wouter Kroeze en Uri Gilad. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Judith Korpershoek en Machiel Spaan.

Terug naar lijst
Delen