Haidar Al-Dayri

Haidar Al-Dayri

Opleiding
Architectuur
Lichting
2019
E-mail
haidar_01@hotmail.com

Het Getij: ontmoetingsplaats voor de stad

Amsterdam groeit in hoog tempo. Door de komst van veel nieuwe bewoners is contact tussen buren onderling niet meer vanzelfsprekend. Sociale, gedeelde voorzieningen zijn nodig om buurten en buurtbewoners weer met elkaar te verbinden.
Het badhuis was vroeger een ontmoetingsplaats in de stad met een open karakter. Deze functie is langzamerhand verdwenen uit het straatbeeld. Met Het Getij breng ik het badhuis terug in het straatbeeld en heeft het een verbindend karakter met de buurt. De naam van mijn ontwerp verwijst naar het getijde, de periodieke wisseling van de waterstand. Of te wel eb en vloed. Dit is terug te vinden in het ontwerp.

Water is het basiselement in mijn ontwerp en heeft drie functieonderdelen: water als therapie en ontspanning, het waterplein als opvang van regenwater en verkoeling voor de stad en water als natuurlijke afscheiding. 

Het Getij bestaat uit vijf paviljoenen die in verbinding staan met elkaar door een centraal plein waar bezoekers samenkomen. De diverse watervlakten in het complex dienen als natuurlijke afscheiding tussen de openbare ruimte van de stad en de semi-openbare ruimte van het complex.  De toegankelijkheid van het centrale plein wordt bepaald door het waterniveau. Overdag is het plein enkel bestemd voor bezoekers van het badhuis. In de avond zakt het waterniveau (eb), waarbij een voetpad te voorschijn komt en het centrale plein toegankelijk wordt voor de buurt. Buurtbewoners kunnen de semi-openbare ruimte betreden en samenkomen op het centrale plein. Hiermee wordt Het Getij na sluitingstijd teruggegeven aan de buurt.

Afstudeercommissie: Saša Radenovic (mentor), Ira Koers en Pieter Jannink. Toegevoegde leden t.b.v. het examen:  Lada Hrsak en Jeroen Atteveld. 

Terug naar lijst
Delen