Francesco Carrasso

Francesco Carrasso

Opleiding
Landschapsarchitectuur
Lichting
2019
E-mail
carrassof@gmail.com

BEASTS'CITY
De transformatie van Sloterdijk om samenleven met de natuur te bereiken

Ontwerpers van het Antropoceen tijdperk moeten met en voor de natuur werken om diens schoonheid en functionaliteit te herintroduceren in ons dagelijks leven. Wij mensen koloniseren elk plekje op aarde. Volgens de Verenigde Naties woont 55% van de menselijke bevolking momenteel in de stad en dit aantal zal nog oplopen tot 70% in 2050. Het verhuizen naar steden in combinatie met de groeiende bevolking zal resulteren in de annexatie van steeds meer natuurlijk gebied en een toenemende verdichting van de steden.

Dit afstudeerproject onderzoekt de kwaliteit die de interactie tussen het intense leven in de stad en dieren in het wild het dagelijks leven van de inwoners van Amsterdam zou kunnen bieden. De toekomstige ontwikkeling van station Sloterdijk diende hierbij als case studie. Het Sloterdijkgebied zal een van de belangrijkste knooppunten zijn waar een transformatie van kantoorgebied naar een gebied van gemengd gebruik zal samengaan met een scenario waarin dagelijks spontane ontmoetingen met dieren plaatsvinden.

Beast's City zal de aanwezigheid van de bestaande grondsoorten gebruiken om landschapstypologieën te recreëren die verschillende wilde diersoorten zullen aantrekken, soorten die al in de omgeving van dit aanwezig zijn.

Een netwerk van paden zal de gebruikers ervan door het omliggende gebied van een van de hoofdstations van Amsterdam leiden. Diverse openbare ruimtes zullen ontwikkeld worden om de spontane ontmoetingen tussen mens en wilde dieren mogelijk te maken: een voordeel dat steeds zeldzamer wordt binnen de stadsgrenzen.
Het gedrag van acht diersoorten werd bestudeerd om zeker te zijn van spontane ontmoetingen. Ieder dier en zijn typische habitat zal visueel en fysiek verbonden zijn met de omgeving waar mensen werken en leven, waarmee een interactie gecreëerd wordt die op het moment alleen in wilde gebieden bestaat. Om met de natuur samen te kunnen leven moeten we onze kijk erop veranderen, we moeten haar omarmen en in ons dagelijks leven brengen.

Afstudeercommissie: Roel van Gerwen (mentor), Thijs de Zeeuw en Angelo Renna. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Berdie Olthhof en Saline Verhoeven.

Terug naar lijst
Delen