Dirk Overduin

Dirk Overduin

Opleiding
Architectuur
Lichting
2019
E-mail
mail@dirkoverduin.nl

VIVIR JUNTOS
Een perspectief op de architectuur van Internationale Pensioen Migratie

Vivir Juntos (Samen Leven) wil reflecteren op de architectuur en stedenbouw die de afgelopen decennia de kustgebieden van Spanje is gaan overheersen. De speciaal gebouwde projecten (voornamelijk stedelijke wildgroei) accommoderen honderdduizenden internationale pensioen smigranten - IPM - die, verleid door zon, zee en het mediterrane leven, besloten hebben om permanent in de regio te gaan wonen.

De stedelijke wildgroei typologie heeft op veel vlakken gefaald. Het wordt gekenmerkt door een gebrek aan voorzieningen en openbare diensten, een hoog energieverbruik en heeft een onherstelbare impact gehad op het land en zijn ecologie. De panden zijn schijnbaar van slechte kwaliteit en de sociale integratie is mislukt. Geen sociaal netwerk hebben geeft problemen als mensen ouder worden en (informele) zorg wordt cruciaal om zelfstandig te blijven. Het resulteert er zelfs in dat mensen gedwongen weer moeten verhuizen of terug moeten naar waar ze vandaan komen. Daarom is sociale integratie en het vormen van sociale netwerken van groot belang als het om de kwaliteit van leven gaat op latere leeftijd.

De komende decennia zal de Europese bevolking snel ouder worden en er wordt verwacht dat IPM zal blijven groeien. Vivir Juntos wil de discussie over dit fenomeen voeden met nieuwe samenlevingsmodellen als katalysator voor de verandering die nodig is.

Het project richt zich op Aspe (Allicante), een typisch stadje waar aannemers nu in geïnteresseerd zijn. Het historische stedelijke weefsel wordt gekenmerkt door een zeer groot aantal leegstaande gebouwen en lege percelen. De herontwikkeling van deze percelen en gebouwen is een unieke kans voor gepensioneerde migranten om tussen de lokale gemeenschap te wonen en een duurzaam sociaal netwerk te ontwikkelen. Tegelijkertijd heeft het een positief effect op de (nu gedeelde) fysieke omgeving en de plaatselijke economie

Deze sociale strategie vraagt om een specifieke ruimtelijke aanpak. Er is geen 'one size fits all' oplossing. Aan de hand van drie casestudy's die representatief zijn voor de lokale omstandigheden wil Vivir Juntos de ruimtelijke kwaliteit en economische levensvatbaarheid van dit nieuwe samenlevingsmodel aantonen. Samen leven.

Afstudeercommissie: Gianni Cito (mentor), Jarrik Ouburg en Marta M Roy Torrecilla. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Jochem Heijmans en Winfried van Zeeland.

Terug naar lijst
Delen