David Meijer

David Meijer

Opleiding
Architectuur
Lichting
2019
E-mail
david.meijer@gmail.com

HET HUIS VAN DE MILLENNIAL
Een eigen plek tussen ontmoeten en terugtrekken

Millennials. Een verzamelnaam voor iedereen die geboren is tussen 1980 en 2000. Een generatie die ook wel Generatie Y wordt genoemd. Zelf behoor ik er ook toe. Het is een groep die vaak nog samenwoont met huisgenoten, maar in de leeftijd van 25-35 jaar op zoek gaat naar een eigen plek. Die potentiële eigen plek wordt alsmaar kleiner. Een kleine studio in een anonieme woontoren is eerder regel dan uitzondering.

De huidige, beschikbare woonvormen sluiten niet aan bij de woonbehoefte en de levensstijl van de millennial. Generatie Y verlangt onder meer naar een stedelijke omgeving en een hoog voorzieningenniveau. Er is een nieuwe woonvorm nodig die een extra stap vormt in je wooncarrière. Hierin alles draait om het ervaren, de interactie, het ontmoeten en het je terugtrekken.

Gebaseerd op alledaagse rituelen heb ik vier verschillende schalen voor het gebouw gedefinieerd: van stedelijke laag tot de eigen plek. Op basis van de plek in de stad, de eigen plek in het gebouw en de definitie van thuis, heb ik de overgang tussen ontmoeten en terugtrekken samengebracht in een woongebouw.

De locatie aan de Jan Evertsenstraat ligt op de overgang tussen de negentiende-eeuwse stad en de twintigste-eeuwse uitbreidingen van Nieuw-West. Het is een stedelijke as die de Dam en de Sloterplas verbindt. De positionering van het gebouw en het programma in de plint zorgt ervoor dat het gebouw aansluit op de voorzieningen en functies in de buurt. Vanuit deze stadse ligging vormt een stedelijke voortuin de overgang naar het wonen. Een informele route loopt langs collectieve pleinen in het gebouw die ruimte bieden voor ontspanning, hobby en ontmoeting, Deze route en collectieve functies worden omsloten door de woonclusters die de overgang tussen het ontmoeten en het terugtrekken vormen.

Deze woonclusters bestaan uit tien tot zestien woonmodules. Hier vinden de meest intieme rituelen plaats die bijdragen aan het thuisgevoel. De modules zijn opgedeeld in functionele, compacte ruimtes. De clusterstraat herbergt algemene voorzieningen die gedeeld worden met je directe buren. De opzet van de woonmodule zorgt met de variëteit aan collectieve en stedelijke ruimtes voor het nieuwe thuis van de millennial.

Afstudeercommissie: Laurens Jan ten Kate (mentor), Hans Hammink en Bruno Doedens.Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Marc Reniers en Ricky Rijkenberg.

Terug naar lijst
Delen