Angela Tetteroo

Angela Tetteroo

Opleiding
Architectuur
Lichting
2019
Contact
LinkedIn

WETENSCHAPPELIJK THEATER

In de kennismaatschappij waarin wij leven wordt de behoefte om nieuwe kennis te vergaren steeds groter. De mens wil zich blijven ontwikkelen. Ook op latere leeftijd. Ook in mijn eigen omgeving zie ik deze drang naar kennis, wat het liefst op een aantrekkelijke en laagdrempellige manier aangeboden moet worden. Er zijn een aantal musea waar wetenschappelijke vraagstukken en thema’s aan bod komen, maar die zijn vaak gericht op een jongere doelgroep. De universiteiten hebben veel kennis in huis, maar dit is niet toegankelijk voor een breder publiek. Veel onderzoeken blijven tussen de muren van de universiteit. Er wordt dan ook wel gesproken over een ivoren toren mentaliteit. Zo blijft de behoefte aan kennis bestaan en is de stap om naar een universiteit te gaan te groot. Via internet zijn de meeste wetenschappelijke publicaties alleen zichtbaar wanneer er voor betaald wordt of wanneer men studeert bij een desbetreffende universiteit. Daarnaast zijn deze publicaties lang niet zo aantrekkelijk als een goed college of een leuke proef. Hieruit volgde mijn opgave; een gebouw te maken waarbij de kennis toegankelijker wordt voor een breder publiek. Waarbij je op een informele manier kennis kan vergaren. Een Wetenschappelijk Theater.

Het idee is om een gebouw te ontwerpen wat zich begeeft tussen twee werelden. Enerzijds is dat de universiteit (in mijn geval de UvA) waar heel veel kennis in huis is, maar vrijwel niet geuit wordt, anderzijds is dat een kennismaatschappij met een leergierig mens, maar die beperkt wordt in de manier waarop zijn nieuwsgierigheid gevoed wordt. Het streven is dus om deze twee werelden te verbinden middels een nieuw soort gebouw. Een Wetenschappelijk Theater. Een plek waar kennis kan worden gedeeld, discussies kunnen worden gevoerd en wetenschappelijke proeven worden aanschouwd of zelf kunnen worden uitgevoerd. Een informatieve avond uit met verschillende soorten belevenissen of als dagvullend programma. Dit theater wordt gesitueerd aan de singel, waar een deel van het huidige UvA complex wordt heringericht tot het Wetenschappelijk Theater. Het complex wordt in de toekomst verruild voor een nieuwbouw campus buiten de stad wat voor mij aanleiding gaf om voor deze locatie te kiezen. Om de kennis dichtbij huis te houden wordt een deel van het huidige UvA complex behouden. Het heringerichte deel bestaand uit twee panden. De huidige universiteitsbibliotheek en het naastgelegen oude Bushuis.  

Het gebouw kenmerkt zich door een bestaande kolommenstructuur wat de basis vormt voor het ontwerp. Toegevoegde zalen vormen torens die in deze bestaande structuur worden gezet. Ze zijn in tegenstelling tot de ivoren torens een verbinding tussen de bezoeker en de wetenschapper. De torens zijn om een publieke ruimte gesitueerd, waardoor ze een afscheiding vormen van de daaromheen gelegen wetenschapsruimtes. De wetenschaper werkt in ruimtes met een labachtige uitstraling en een technisch karakter. De publieke ruimte heeft als contrast een warme theatrale uitstraling. Deze twee werelden komen bij elkaar in de toren waar de wetenschaper kennis deelt aan het publiek.

Al buiten het gebouw steekt er een volume door het gevelvlak heen. Dit trekt meteen de aandacht van de bezoeker. Dit volume gevuld met een rariteitenkabinet is een etalage waar de bezoekers en voorbijgangers nieuwsgierig worden gemaakt om het gebouw te betreden. Wanneer de bezoekers het gebouw betreden, komen zij in de wisselende expositie die openbaar toegankelijk is om het gebouw laagdrempelig te houden. De bezoekers worden langs de kaartverkoop naar het hart van het gebouw geleid waar direct de torens in het oog springen. Vanaf deze plek verspreiden de bezoekers zich verder door het gebouw om bijvoorbeeld af te dalen naar het debatcafé of via de torens omhoog te lopen richting een interessante lezing.

Afstudeercommissie: Wouter Kroeze (mentor), Elsbeth Falk en Gianni Cito. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Jochem Heijmans en Herman Kerkdijk.

Terug naar lijst
Delen