Alexander Beeloo

Alexander Beeloo

Opleiding
Architectuur
Lichting
2019
E-mail
info@alexanderbeeloo.com

HOLLANDS LICHT - HOLLANDS LANDSCHAP
Kunstenaarskolonie in de Nieuwkoopse Plassen

Hollands Licht is een kunstenaarskolonie van vier gebouwen in het landschap van de Nieuwkoopse Plassen. De architectuur omkadert het landschap, licht de kwaliteiten van dit landschap uit en stuurt de blik van de kunstenaar. De architectonische ruimte vormt een intermediair tussen de kunstenaar en het landschap. Het project is een ode aan het Hollandse Landschap waarin ik opgegroeide. Het is geĆÆnspireerd op de schilderijen van de schilders van de Haagse School die de natuur van de Nieuwkoopse Plassen introkken om het licht in het wonderschone landschap vast te leggen. Hollands Licht gaat over de ervaring van het landschap, het zo typerende Nederlandse landschap met de snel veranderende wolkenluchten, de oneindige horizon in het vlakke land, het vele water dat het licht weerkaatst en de vochtige atmosfeer die het licht diffuus verspreidt.

De kunstenaarskolonie in de Nieuwkoopse Plassen bestaat uit een landschappelijk ensemble van vier gebouwen waar kunstenaars een seizoen in volle concentratie kunnen werken en verblijven. Hier wisselen zij de opgedane indruk van het landschap via hun werk uit met het publiek dat op gezette tijden de kolonie kan bezoeken.

De gebouwen voegen zich als robuuste volumes in het veranderende landschap. Door hun vormgeving, kleur en materiaal, gaan de ontwerpen dan wel op in het landschap, of ze vormen er een contrast mee. Ieder gebouw heeft zijn eigen programma, vorm, schaal, ruimtelijkheid en omgang met het landschap. Iedere ingreep in de ontwerpen reageert op kwaliteiten van de specifieke plekken. Vanuit de ruimtes in de gebouwen bieden zorgvuldig vormgegeven vensters een ingekaderd zicht op het landschap.

De wolkenluchten, het licht en de afwisseling van de seizoenen veranderen het zicht op het veenweidelandschap van de Nieuwkoopse Plassen continu. In dit landschap staan de vier gebouwen, altijd hetzelfde en altijd anders.

Afstudeercommissie: Machiel Spaan (mentor), Anouk Vogel en Ard de Vries. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Micha de Haas en Jeroen van Mechelen.

Terug naar lijst
Delen