Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2018
E-mail
koenvermeulen2011@hotmail.com

Een veerkrachting Zoetermeer

Zoetermeer is een prachtige stad die barst van de kwaliteiten. Zo kan je er als kind heerlijk opgroeien vanwege de vele autoluwe bloemkoolwijken, ligt het Groene Hart om de hoek én kun je de gehele randstad in drie kwartier met de auto bereiken. 

Er stevenen echter een aantal maatschappelijke en ruimtelijke opgaven af op de New Town waaronder vergrijzing, woningveroudering en grote stukken onveilige openbare ruimte. Als Zoetermeer succesvol om wil gaan met deze opgaven zal zij zich moeten kunnen aanpassen. Voor Zoetermeer is dit een nieuw verschijnsel. De stad wordt als ‘af’ beschouwd en dit heeft als effect dat elke verandering van de status quo resulteert in een overvloed aan suburbane weerstand. Dit maakt dat het huidige beleid niet aansluit op de bestaande kwaliteiten maar de weg kiest van de minste weerstand.

Wat een stad veerkrachtig maakt zijn drie aspecten: levensloopbestendig voor alle doelgroepen, economisch vitaal en een robuuste structuur. Door slim in te zetten op de kwaliteiten en hiermee opgaven aan te pakken kunnen we van Zoetermeer een stad maken die binnen een robuuste structuur kan veranderen en anticiperen een veranderende behoefte. 

Om dit te kunnen bereiken moeten we inzetten op de drie grote kwaliteiten van Zoetermeer:

1. Zoetermeerse stadstraten: Benut de geweldige bereikbaarheid van de stad! Hiermee kunnen we de oriëntatie in de stad verbeteren, kunnen we nieuwe woonmilieus voor jongeren/starters en senioren toevoegen en creëren we een directe, ruimtelijke verbinding tussen de stad en het landschap.

2. Groene Hart Park: Presenteer jezelf naar het fantastische landschap! Dit nieuwe regiopark kan als nieuw gezicht voor de stad fungeren, de verbinding met het landschap versterken en de balans tussen stad en landschap verduurzamen.

3. Écht suburbaan wonen: Zet in op het heerlijk suburbaan wonen in de stad! Door dit te doen krijgen de bloemkoolwijken een nieuw elan, ontstaan er economische groeimogelijkheden in de woonwijken en wordt het woningaanbod gediversifieerd voor verschillende doelgroepen.

Een veerkrachtig Zoetermeer is een pleidooi voor maatwerk in de stedenbouw en een oproep aan stedenbouwers en architecten om de bestaande kwaliteiten van onze New Towns te ontdekken, inzichtelijk te maken en bovenal te benutten.

Afstudeercommissie: Huub Juurlink (mentor), Franz Ziegler en Ivan Nio. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Riëtte Bosch en Herman Zonderland.

Terug naar lijst
Delen