Joost van der Schoot

Joost van der Schoot

Opleiding
Architectuur
Lichting
2018
E-mail
joost@lw43.nl

Matière et Mémoire

Theater was voor mij onbetreden gebied. De bestudering  van de Oude Grieken, het tijdperk waarin het theater en zijn architectuur is ontstaan, werkte verhelderend. Deze theaterwereld van de oude Grieken en Romeinen bleek een magische en wonderlijke wereld: het theater was, in tegenstelling tot nu, een breed geïntegreerd onderdeel van de samenleving, religie en politiek. De Agora, het Griekse stadscentrum, en het theater waren verbindende factoren in de maatschappij. Het maken van de Griekse tragedie bracht mensen samen en was van groot maatschappelijk  belang. De Agora was een plek van publiek debat, van handel, viering en toneel.

In Middelburg, de locatie van dit project, werden in de Middeleeuwen, met de Griekse cultuur te  vergelijken theaterwedstrijden tussen verschillende dorpen gehouden die plaatsvonden in of rondom de kerk. Hoewel deze factoren al sinds de oudheid het fundament zijn van het theater, zijn deze in het hedendaagse theater niet meer terug te vinden.

Zo staat het theater in Middelburg ook ver af van zijn bewoners: het theater geeft geen aanleiding voor bezoek en het is onduidelijk wat het theater te bieden zou hebben. Het theater trekt zich niets meer aan van zijn publiek. Extra zichtbaar wordt dit doordat het theater zich aan de rand van de stad bevindt, als een gesloten, onbeduidend gebouw.

Geïnspireerd door deze ingrediënten uit de lange rijke geschiedenis van het theater en door het bestuderen van het hedendaagse theater, ben ik tot de conclusie gekomen dat het nieuwe theater een gebouw moet zijn dat veel meer is dan alleen een theater. Het nieuwe Agora is het ontwerp van een nieuw hart voor de stad waar theater een onderdeel van is. De nieuwe Agora of het nieuwe stadscentrum voor Middelburg is een huis voor de stad, een flexibele machine waar alle verbindende elementen van publiek debat, toneel, viering, handel en dagelijks gebruik samenkomen in een elementaire structuur. Het gebouw is als een uitspraak van een van mijn favoriete schrijvers Walter Benjamin: Het is “een gebouw dat de stad een interieur geeft”. De open structuur geeft betekenis aan de gehele stad, waarmee het zich zal nestelen in het collectief geheugen van de stad, waarvan het theater en viering het fundament zijn.

Afstudeercommissie: Rob Hootsmans (mentor), Ronald Klamer en Patrick Koschuch. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Herman Kerkdijk en Mariette Adriaanssen.

Terug naar lijst
Delen