Annelies Bloemendaal

Annelies Bloemendaal

Le Front Pépinière

Le Front Pépinière gaat over de forten rond Parijs. Een fascinatie voor oude kaarten ligt aan het plan ten grondslag. Oude foto’s laten de mooie, complexe en mysterieuze ruimtes van de forten zien: een fort is landschap en gebouw tegelijkertijd. Tegenwoordig zijn de forten verlaten en overwoekerd met vegetatie en is het verboden deze ruimtes te betreden. De forten zijn in de loop der jaren verwaarloosd geraakt. De ambitie van dit afstudeerplan is om van deze verboden ruimtes openbare ruimtes te maken, door op zoek te gaan naar een nieuwe waardevolle functie voor de forten. De nieuwe functie kan de fortenring als geheel een betekenis geven in de Parijse regio.

Deze tweede fortenring rond de Franse hoofdstad is deel van het nationale verdedigingssysteem: het Système Séré de Rivières. De 22 forten in de ring bevinden zich 30 kilometer buiten het centrum. De stad heeft een lange geschiedenis met forten,  verdedigingslinies en stadsmuren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, is de ring in gebruik geweest maar verloor daarna haar functie. Wel zijn de aarden wallen van de forten uitermate geschikt gebleken voor vrijetijdsbesteding of een zondagse picknick.

De strategie van die project is om de historische fortenring en de nieuwe  stadsuitbreidingsplannen die plaatsvinden onder de noemer Le Grand Paris 2013-2030 te verbinden. Le Grand Paris bestaat uit nieuwe transportzones, stadsvernieuwing en economische ontwikkeling, maar aan groenstructuren en parken is nauwelijks gedacht. Omdat de nieuwe metroring nabij de historische fortenring ligt, worden de forten bereikbaar voor alle inwoners van de Parijse agglomeratie. In het plan wordt de fortenring getransformeerd van een verdedigingssysteem naar een beschermingssysteem, dat wordt ingezet als ecologische ring die voor versterking zorgt tussen bos en stadspark. De forten worden onderling en met de metrostations verbonden middels routes. Daarmee wordt het een groen en toegankelijk recreatief netwerk in de regio.

Afstudeercommissie: Marieke Timmermans (mentor), Frans Boots en Pierre Alexandre Marchevet. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Philomene van der Vliet en Jana Crepon.

Terug naar lijst
Delen