Anna Fink

Anna Fink

Opleiding
Landschapsarchitectuur
Lichting
2018
Contact
LinkedIn

Landscape as House

Landscape as House ('Landschap als Huis') gaat over het tot leven wekken van het landschap van mijn familie door middel van een nieuwe vorm van topografisch leven: een gefragmenteerd huis geïntegreerd in bossen, weilanden en het dorp. Dit huis creëert een leven gevormd door beweging door het landschap, ter grootte van het land van een boer, met kamers die de topografie bevolken. Routines en rituelen die geworteld zijn in de verandering van het weer. Wandelen als een huiselijke handeling.

Aan het begin van de vorige eeuw migreerde mijn overgrootvader naar de vallei van het Bregenzerwald in de noordelijke Alpen – het hart van Europa. Hij erfde een klein boerenerf, groot genoeg om een familie van eten mee te voorzien en gaf het door aan mijn grootvader. Zoals de meeste mensen in het tijdperk na de oorlog werden mijn grootouders van boeren, die van het land leefden, tot deelnemers aan een maatschappij op basis van loonarbeid in een verstedelijkte omgeving. Met deze grote verandering in levensstijl werd de diepere connectie tot het landschap, die mensen hadden door de constante interactie met hun omgeving, beperkt tot het hebben van een huis met een uitzicht en een tuin. Zoals overal in Europa wordt het actieve maken van het culturele landschap tegenwoordig overgelaten aan minder dan  twee procent van de bevolking.

Ondanks dat hij politieagent was hield mijn grootvader zijn geërfde land in zijn geheel tot de dag van vandaag. Hij animeerde een geheel agrarisch landschap op zijn eigen manier, door het behouden en verzorgen van dit erfgoed. Door kappen, planten, maaien, bouwen, repareren zette hij een connectie met het landschap voort naar zijn eigen idee van wonen en leven. Later zouden al zijn dochters een huis, een stuk bos en een stuk land erven.

In het Bregenzerwald kan men nog steeds veel sporen vinden van deze topografische manier van leven: gemaakt door een van de laatste half-nomadische landbouwers van de Alpen, alsmede door eigen rituelen die nog steeds bestaan in de levenswijze van de peri-urbane bewoner. Net zoals mijn grootvader bezitten veel mensen nog steeds stukken landschap die ooit verzorgd werden door hun boeren voorouders. Kleine percelen bos en weilanden, rechten op water en doorgang, oude boerderijen en berghutten. Door dit erfgoed en een appreciatie van de waarden die hierin verankerd zijn, zijn kleine routines en rituelen die verbonden zijn aan het landschap tot de dag van vandaag belichaamd.

Mijn project heeft als doel mijn eigen connectie met het landschap van mijn familie te hernieuwen en creëert een persoonlijke ruimte die leidt tot een nieuwe vorm van topografisch leven. Topografisch leven betekent een leven van constante interactie tussen mijzelf en mijn omgeving, tussen wat gezien wordt als binnen en buiten, gebouw en landschap, dat van mij en van anderen. Een manier van leven die leidt naar een nieuwe formatie van het culturele landschap waar hedendaagse inlandse acties langzaamaan het landschap van het Bregenzerwald veranderen, de interventies van mijn ontwerp bestaande ruimtes openen en uitbreiden, waarmee een nieuwe betekenis gegeven wordt aan gewone landschapselementen. 

'Topografische meubelstukken' creëren nieuwe relaties tussen huiselijke activiteiten en het landschap dat zij bevolken.

Essentieel voor Landscape as House (Landschap als Huis) is het gefragmenteerde karakter van ruimte dat leidt tot een dagelijks ritme van beweging van kamer tot kamer. Deze beweging ontstaat door het integreren van een persoonlijke routine in het landschap en leidt tot meer bewustwording van omgeving, tijd en ruimte. Seizoenen zijn een huiselijke ervaring, handelingen van onderhoud worden ritueel. Door te lopen wordt dit huis continue hervormd, worden er nieuwe relaties opgebouwd tussen het landschap, de kamers en mijzelf. Dit project is mijn persoonlijke verkenning van een nieuwe betekenis van leven in het landschap. Om het te ervaren, ervan te leren, het te animeren en ervoor te zorgen. Elke dag.

Afstudeercommissie: Marieke Timmermanns (mentor), Anouk Vogel en Bruno Vermeersch.
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Bruno Doedens en Hanneke Kijne.

A conceptual film moving through landscape as house (by Elf Godefroy)

A short documentary on Anna's family landscape (by Elf Godefroy)

- Publicatie ‘Landscape as House’ op Architectura en Natura. 

 

Terug naar lijst
Delen