Rob Brink

Rob Brink

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2017
Website
www.brinkanism.nl
E-mail
rob-brink@live.nl

De Noordrand van Brussel en zijn verborgen potenties

In dit afstudeerplan voor de Noordrand van Brussel is een raamwerk ontworpen waarbinnen bestaande en toekomstige ontwikkelingen op een ruimtelijk verantwoorde manier kunnen plaatsvinden. Dit afstudeerplan stelt met name voor om de Noordrand niet meer als een grensruimte tussen de gewesten Brussel en Vlaanderen te bekijken, maar als een integraal onderdeel van een groter stedelijk systeem. Daarvoor zijn strategische ingrepen nodig in de structuur van het landschap, een systeemverandering in de manier waarop het openbaar vervoer en mobiliteit en Brussel ingericht is, en een nieuwe visie op het bebouwde en onbebouwde programma in Brussel en de Noordrand.

De Noordrand wordt in dit afstudeerplan een vloeiende overgang tussen stad, suburbane rand en landschap. De Noordrand heeft het vermogen om nieuwe woningen, kantoren, hotels en bedrijventerreinen op te nemen op een kwalitatief-ruimtelijk verantwoorde manier. Er liggen kansen om de verkeersdruk te verminderen en de mobiliteit te verduurzamen. Er is ruimte om publieke voorzieningen en openbare plekken toe te voegen, die een bijdrage kunnen leveren aan de ecologische en recreatieve waarde van de Noordrand. Kortom, de Noordrand heeft de potentie om een bestemming in de stad te worden.

Commissieleden: Riëtte Bosch (mentor), Riika Tuomisto, Roeland Dudal. Toegevoegde leden ten behoeve van het examen: Hans van der Made, Ad de Bont.

Terug naar lijst
Delen