Katarina Nöteberg

Katarina Nöteberg

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2017
Contact
LinkedIn

Welzijn aan de Dollard

Eigenlijk kom ik nergens vandaan. Ik ben in Duitsland geboren, maar heb de Zweedse nationaliteit. Ik ben in Luxemburg opgegroeid, maar voor mij is dat niet thuis. De plek waar landen in elkaar overlopen zijn vaak niet de plekken ‘waar het gebeurt’. Toch heeft de grens een aantrekkingskracht op mij. Wat gebeurt op die lijn? Bestaat er zoiets als een grensmentaliteit bij de mensen die er wonen? Liggen er twee regio’s aan beide kanten van de grens of bestaat er een grensregio met een eigen identiteit?

Opgave
Mijn opgave draait om de vraag welke ruimtelijke concepten de twee landen samen sterker kunnen maken. Ik ben op zoek gegaan welke kwaliteiten en troeven ze zouden kunnen delen. Hoe kunnen ze elkaar versterken? Ik zou willen dat de fysieke omgeving bijdraagt aan een gezonde, vitale en sociale Eems-Dollard regio waar de lokale bevolking centraal staat. Welke fysieke aanpassingen en/of ingrepen stimuleren op de korte en de lange termijn gemeenschappelijke economische kansen en versterken het imago van de regio? Hoe kan ik een alternatieve economie stimuleren in een gebied dat afhankelijk is van een maakindustrie die sterk onder druk staat?

Zorg, recreatie en wellness
Zorg, recreatie en wellness vormen de basis voor mijn concept ‘Welzijn aan de Dollard’. Door de bereikbaarheid te verbeteren en voorzieningen op de juiste plekken te ontwikkelen ontstaat de basis voor een regio die grensoverschrijdend samenwerkt. De regio presenteert en ontwikkelt zich op allerlei manieren als een gezonde regio. Niet alleen wordt het gebied ruimtelijk samenhangender maar ook programmatisch. De plaatsen kunnen sterker van elkaar profiteren en elkaar aanvullen. Bijvoorbeeld kunnen patiënten uit het nieuwe ziekenhuis in de Blauwe Stad doorverwezen worden naar de nieuwe spa op de grens om te revalideren.

Drie plekken
In drie plaatsen landt het concept ‘Welzijn aan de Dollard’: de Blauwe Stad, Bad Nieuweschans en Weener. Voor de plaatsen heb ik drie ontwerpen gemaakt. De Blauwe Stad wordt een plek die voor zijn omgeving gaat zorgen: er komt een nieuw regionaal ziekenhuis en een zorghotel. Daarnaast wordt de Blauwe Stad beter met Winschoten verbonden waardoor de Blauwe Stad interessanter wordt voor recreatief medegebruik. De bestaande spa van Bad Nieuweschans wordt uitgebreid in de Dollard. De verbinding tussen de bestaande en nieuwe spa wordt veel spannender waardoor het dorp sterker van het omliggende landschap gaat profiteren. De grens gaat als een uitnodigend park functioneren in plaats van een barrière. Weener gaat profiteren van het zorgtoerisme: er komt een oogkliniek aan de rand van de oude haven. Door deze en twee andere verbeteringen in de openbare ruimte krijgt Weener een sterkere band met de rivier. Het stadje wordt interessanter en leefbaarder voor recreanten en bewoners.

Commissieleden: Miranda Reitsma (mentor), Jandirk Hoekstra, Mark Eker. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Enno Zuidema, Ingeborg Thoral.

Terug naar lijst
Delen