Jerryt Krombeen

Jerryt Krombeen

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2017
Website
www.jerryt.nl
E-mail
info@jerryt.nl

Affordable Paradise - tegenwicht bieden aan een gepolariseerd Amsterdam

Wonen in Amsterdam dreigt voor lage- en middeninkomens onbetaalbaar te worden. Dit heeft grote gevolgen voor de sociale structuur van de stad. Er is een onbetaalbaar centrum-milieu ontstaan met veelal hoge inkomens, met daaromheen kwalitatief slechtere wijken met hoge concentraties armoede en lage inkomens. Dit terwijl Amsterdam haar succes juist te danken heeft aan het dynamische karakter dat is ontstaan door de diversiteit aan inkomens en mensen die door elkaar wonen. De Bijlmer in het bijzonder heeft een lagere leefkwaliteit dan andere wijken in Amsterdam. Er zijn minder voorzieningen en ook op sociaal- en ruimtelijk-economisch vlak blijft de Bijlmer opzichte van andere wijken behoorlijk achter. Dit komt mede door de oorspronkelijke ruimtelijke structuur van de Bijlmer die het ontstaan van voorzieningen niet toelaat door het ontbreken van een interactie tussen gebouwen en hoofdroutes.

De druk op de woningmarkt moet in Amsterdam gaan leiden tot strategische verdichtingen, om tegenwicht te gaan bieden aan de polarisatie in de stad. De uitgewerkte testcase voor de Bijlmer laat zien dat je nieuw weefsel met stedelijke dynamiek kan creëren die de emancipatie van het stedelijk weefsel zou kunnen betekenen. Door het maken van een hogere dichtheid, meer adressen, meer ruimte voor bedrijven aan de straat, ontstaat stedelijke druk en economische vitaliteit langs de hoofdroutes.

Door het gelijkvloers maken van het snelwegprofiel van de Gooiseweg worden buurten met elkaar verbonden en komt er ruimte vrij voor ca. 33.000 nieuwe woningen voor middeninkomens, zonder daarvoor een woning te hoeven slopen.

De verdichting levert de huidige bedrijven en 86.000 inwoners een lokaal netwerk op met veel meer voorzieningen. Er ontstaat een ruimtelijk-economische ruggengraat met kansen voor winkels, voorzieningen, ondernemers en lokale initiatieven, waarmee ook de rijkdom aan culturen eindelijk zichtbaar kan worden. Door de ingreep ontstaat er een complementair woonmilieu en stadsleven, naast het parkachtige woonmilieu dat de Bijlmer nu al heeft. De vraag om meer woningen voor middeninkomens leidt op deze locatie tot meer sociaal economische diversiteit en een ruimtelijk-economische structuur in de vorm van een stadsstraat waar de wijken zelf op voort kunnen bouwen. Amsterdam kan op een afgewaardeerde snelweg 73.000 nieuwe inwoners huisvesten en verdichten op een plek waar een investering in ruimtelijke kwaliteit en diversiteit het hardst nodig is.

Commissieleden: Boris Hocks (mentor), Jelte Boeijenga, Marco Broekman. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Riëtte Bosch, Tess Broekmans.

Terug naar lijst
Delen