Hesh Fekry

Hesh Fekry

Opleiding
Architectuur
Lichting
2017
E-mail
partonedesign@gmail.com
Contact
LinkedIn

What a Waste

Duurzaamheid is altijd een belangrijke kwestie. Van hoe het gedefinieerd wordt tot de uitvoering ervan. Binnen de architectuur wordt duurzaamheid gedefinieerd in een reeks van parameters en checklists. Ontwerpen met een handleiding op zijn ergst. Niemand vraagt zich af hoe duurzaam het in werkelijkheid is en niemand bevraagt de rol die we spelen in het negeren ervan. Dit afstudeerproject is een onderzoek naar de rol van de architect op het gebied van duurzaamheid. Inzoomend op het proces van het hergebruik van materialen en de fabrieken die we bouwen die daaraan bijdragen, toonde het onderzoek een grote inefficiëntie aan en een totaal gebrek aan transparantie op veel niveaus.

Als architecten hebben we de neiging om de juiste manier van doen; teveel te willen voorspellen en teveel te plannen. Definitieve statements, eenduidige gebouwen en grote gebaren. Dit laat weinig ruimte over voor vernieuwing en triest genoeg nog minder voor duurzaamheid. We moeten flexibel genoeg zijn om ruimte over te laten in onze ontwerpen zodat ze compleet veranderd kunnen worden als dat gewenst is, toegeven dat je effect op de wereld tijdelijk is en helpen bij het vervullen van behoeften van de mensen om je heen. Flexibiliteit is een belangrijk ingrediënt van duurzaamheid zoals die gedefinieerd wordt in dit onderzoek. Een gereedschapskist met eenvoudige ingrepen voor het ontwerpen en een onbeschilderd doek, open voor verandering en interpretatie door de toekomstige bewoners van het land.

Het onderzoek maakte me duidelijk dat we deze plek zouden kunnen gebruiken om het hergebruik van aluminium en huishoudelijke producten aan te pakken. De stapel NS-treinen die staan te wachten op ontmanteling riep een simpele vraag bij me op.

Wat gebeurt er met oude voertuigen?
We leven in een cultuur waarin we denken dat ons afval geen waarde heeft. Vernieuwers en technologische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt dat wij waarde gaan hechten aan ons afval. Door de inefficiënte globalisering van de recyclingindustrie af te breken, duizenden verspilde kilometers transport en tonnen verbruikte brandstof te reduceren, en recycling aan huis te brengen. We moeten deze verborgen industrie blootleggen en onze bevolking leren deze problemen aan te pakken, dat het meer is dan plastic in een container voor plastic afval te gooien. We moeten goed geïnformeerd zijn en we moeten onze aanpak veranderen.

Afstudeercommissie: Laurens Jan ten Kate (mentor), Lada Hršak, Hans Hammink. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Jeroen van Mechelen, Elsbeth Falk.

Terug naar lijst
Delen