Hein Coumou

Hein Coumou

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2017
E-mail
hein@must.nl

Van bedrijventerrein naar werkstad

Mijn opa had een bouwbedrijf in het centrum van Hengelo. Achter zijn woning stond zijn werkplaats met opslag en machinerie. Op zaterdag was de werkplaats open voor de buurt: iedereen mocht onder begeleiding gebruik maken van de machines.

Het is ongelofelijk hoe wij de afgelopen decennia gescheiden woonwijken en werkterreinen hebben gemaakt. Woonwijken die overdag stil en verlaten zijn en werkterreinen waar ‘s nachts beveiligers het terrein bewaken. Terreinen die ruimte vreten: afgelopen zestien jaar zijn er evenveel bedrijventerreinen bij gekomen als het hele oppervlak van de gehele gemeente Rotterdam. Terreinen die als geïsoleerde massa’s in het landschap liggen, armoedig zijn ingericht en waar je je hopeloos verloren voelt door alle hekken om de gebouwen heen.

De projectlocatie is de Waardepolder in Haarlem. Een bedrijventerrein van 255 ha met 1100 bedrijven dicht tegen de binnenstad van Haarlem aan. Stel je eens voor dat dit bedrijventerrein transformeert tot vitale werkstad met 24/7 gebruik. Dat hiermee de woningvraag in de regio Haarlem wordt opgelost, waarbij het aantal banen en bedrijven in de polder behouden blijft en kan groeien. Je op een prettige manier vanuit het centrum richting het omliggende landschap fietst. Even stopt voor een broodje bij de bekendste bakker uit de Waarderpolder, waar net de vrachtwagenchauffeurs klaar zijn met hun lunch.

Nu ligt de Waarderpolder als een geïsoleerde massa tussen het landschap en Haarlem in. Door het huidige Industriekanaal openbaar te maken en door te trekken naar de Mooie Nel krijgt de Waarderpolder een hart, is het verbonden met de binnenstad van Haarlem en het landschap. Als je langs het kanaal fietst of loopt kan je stoppen bij de Lichtfabriek (cultuur), Figeeplein (uitzicht) of het Waarderpolderplein (evenementen). De oever langs het Spaarne wordt openbaar, waardoor Schoteroog onderdeel wordt van een recreatief netwerk dat helemaal doorgaat via de Veerplas onder het spoor richting de Haarlemmermeer. Het spoor aan de zuidzijde wordt opgetild, om de nieuwe stadsstraten die door het gebied lopen met de oostkant van Haarlem te verbinden. Hierdoor hoeven er geen fly-overs of tunnels gemaakt te worden, je fietst of rijdt onder het spoor door.

Langs de nieuwe stedelijke structuren wordt strak gewoond en gewerkt. Maar niet alle bedrijven passen daar tussen. Denk aan bedrijven met veel geluid, geur en vooral logistiek. Deze bedrijven bevinden zich aan de werkstraten. De werkstraten zijn zo aangelegd dat de stedelijke structuren maar een enkele keer een werkstraat kruist. Richting het noorden ontstaat een ruwer gebied waar het accent meer op werken ligt. Hier gelden andere regels en kies je en tekent ervoor om in een gebied te wonen.

De ontwikkelingsstrategie begint bij de belangrijkste ingreep: het Industriekanaal. Waarna ontwikkelingen langs het Spaarne, aan het landschap en de stadstaten ervoor zorgen dat het gebied verder verankerd aan de stad. Heldere spelregels zorgen ervoor dat de condities om fijn te kunnen wonen en werken zijn opgelost. Tijdens de transformatie tot werkstad zal het raamwerk van werkstraten en nieuwe stedelijke structuren altijd kloppen. De ontsluiting van een fabriek loopt nooit via een buurtstraat. Door het toevoegen van bruto vloeroppervlak van 225ha is de woningvraag in Haarlem opgelost. Er ontstaat een stuk stad met 24/7 gebruik waarbij er draagvlak is voor allerlei voorzieningen. Stel je eens voor.

Commissieleden: Huub Juurlink (mentor), Ad de Bont, Tom Bergevoet. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Hans van der Made, Jaap Brouwer.

Terug naar lijst
Delen