Frank den Boer

Frank den Boer

Schouwburgtuin Rotterdam

De Schouwburgtuin is de verdiepte stadstuin in de voormalige autoparkeergarage onder het Schouwburgplein in Rotterdam. De Schouwburgtuin zet hoog in op een sociaal en groenblauw verblijfsklimaat voor de stedeling en geeft antwoord op de stenige ruimte van het Schouwburgplein, dat veel socialer en klimaatbewust ingericht moet worden.

Het concept van de Schouwburgtuin bestaat uit een negental tuinparels voor menselijk verblijf en natuurbeleving. De parels zijn opgebouwd uit verfijnde schillen die ruimte bieden voor mens en natuur. Zes tuinparels zijn ieder een oase in de stad en herbergen het hele jaar door een rijke afwisseling aan planten en waterbeleving. Een exclusieve zwemparel geeft een belangrijk sociaal component terug aan de plek, dat ooit in het eerste plein van het wederopbouwplan een groot succes was. Twee entreeparels ontsluiten de Schouwburgtuin aan de zijden van culturele instellingen Stadschouwburg en concertzaal De Doelen en herbergen tribunes voor uitzicht op de tuin. De tuin is door zijn verdiepte ligging afsluitbaar en herbergt midden in de stad een scala aan kwetsbare borders met vaste planten die een rijkheid aan geur en kleur bieden. De parelbeplanting produceert door het jaar heen stuifmeel, waardoor natuur gefaciliteerd en beleefd wordt.

Auto’s uit de voormalige Schouwburgpleingarage maken plaats voor menselijk verblijf. De opengemaakte betonnen parkeerbak is de basis voor de Schouwburgtuin. Door slim vloeren van de tweelaagse garage te slopen, ontstaan loopbruggen op straatniveau, vloeren voor paviljoens in de tuin en vloeren voor bebouwing in de rand van de tuin. Kolommen tussen tuinparels dienen als spelaanleiding.

De zes groene tuinparels hebben dezelfde opbouw met vasteplantenborder, helofytenfilter en spiegelvijver. De zes helofytenfilters hebben samen een nierfunctie en verschonen met een pompsysteem het zwemwater van de zwemparel voor veilig en schoon water. Onder de tuinverharding wordt hemelwater opgeslagen dat onder vrij verval de verdiepte tuin instroomt. Het regenwater voorziet de beplanting van water, waardoor er verdamping en verkoeling voor een aangenaam verblijfsklimaat ontstaat. Naast beleving van natuur bieden de tuinparels ruimte voor sociaal programma. De randen van de zes tuinparels en waterparel bieden gelegenheid om te zitten. Op strategische plekken biedt een verbrede rand ruimte voor podiumkunst of ligruimte. In de kern van drie tuinparels, en onder de Pathé bioscoop, zijn paviljoens aanwezig voor collectieve sociale activiteiten. Zo is er een klein amfitheater kleinkunst aan de zijde van de Schouwburg en een paviljoen voor dans in de zwemparel. Centraal in de tuin is een besloten paviljoen aanwezig met patio en verblijfsruimte op twee niveaus voor bijvoorbeeld yoga.

De tuin is opgedeeld in een centrale openbare zone met water-as en private zone aan de randen. In deze randen wordt gebouwd programma gefaciliteerd met sociale interactie, dat reageert op de context van de plek. De bebouwing in de rand van de tuin verbindt met horecafunctie sociaal verblijf op straat- en tuinniveau met elkaar. Twee ondergrondse bewaakte fietsenstallingen begeleiden bezoekers naar de tuin.

De Schouwburgtuin biedt volop ruimte voor afwisselend en prettig verblijf en biedt de basis voor sociale ontmoetingen in het stadshart van Rotterdam. Hierdoor zullen de Rotterdammers en bezoekers van de stad de Schouwburgtuin in hun hart sluiten!

Commissieleden: Bruno Doedens (mentor), Peter Lubbers, Dirk van Peijpe. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Jana Crepon, Joyce van den Berg.

Terug naar lijst
Delen