Floris Grondman

Floris Grondman

De leeflijn: Een groeiende structuur met een inspirerende interactie tussen plant, dier en mens

In het project De leeflijn is een nieuwe groen-blauwstructuur ontworpen voor de stad Utrecht, waarbij de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal, als nieuw rondje om kanaleneiland word getransformeerd tot een groeiende structuur.

De door de stad geplande woningbouw inbreiding op deze locatie nabij het centrum zal vanwege de hoge dichtheid de openbare ruimte onder druk zetten. Mede door deze ontwikkelingen is nu een goed moment om een sterk natuurlijk (en recreatief) rondje Merwedekanaal te maken dat van grote betekenis is voor de stad. Deze leeflijn houdt dit deel van de stad vitaal en klimaatadaptatief met een gezonde verstedelijking voor plant, dier en mens.

Uitgangspunten
De leeflijn is opgebouwd uit drie dragers: Het volledig te reguleren en adaptieve watersysteem is gebaseerd op een uitbreiding van de huidige Wetering en zorgt ervoor dat er op het hele Kanaleneiland een robuust watersysteem ontstaat.

De gradiënten in de groenstructuur scheppen condities voor groei van beplanting tot een robuuste groene structuur. De verharding en een toolbox aan architectonische elementen zijn niet alleen functioneel, maar creëren op een poëtische manier een wonderlijk samenspel tussen het dynamische groen en statische grijs in de omgeving.

De verschillende ontwerptoepassingen van deze toolbox zorgen op verschillende schaalniveaus voor een rijke ecologische omgeving met een symbiose tussen plant, dier en mens. In schaalmodellen 1:1 is dit samenspel tussen groen en grijs uitgewerkt tot prachtige elementen waarin de gewenste symbiose zichtbaar is.

Door het bieden van ruimte en tijd is De leeflijn een groeiende groen-blauwe structuur waarin ontwikkeling en verandering essentiële onderdelen zijn. Het is mijn doel de stedelijke ruimte op ieder moment in haar ontwikkeling functioneel en inspirerend te laten zijn.

Afstudeercommissie: Hanneke Kijne (mentor), Sjef Jansen, Donald Marskamp. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Mirjam Koevoet, Roel Wolters.

Terug naar lijst
Delen