Arna Mačkić

Arna Mačkić

Opleiding
Architectuur
Lichting
2017
Website
http://studio-la.org
E-mail
arna@studio-la.org
Contact
LinkedIn

Het Gesproken en Gehoorde Woord - Instituut voor de Rechten van de Mens

(In samenwerking met Lorien Beijaert), Architectuur

Steden staan van oudsher bekend als plekken waar een verzameling van kennis is en diversiteit aan mensen. Deze elementen geven de stedeling de kans zichzelf in een grotere context te plaatsen en verschillende perspectieven op de wereld om hem of haar heen te krijgen. Democratische en inclusieve publieke plekken zijn noodzakelijk om met ‘de ander’ in aanraking te komen. Echter, de aanwezigheid hiervan is in West-Europese steden - waar segregatie een groeiend fenomeen aan het worden is - een uitdaging geworden. Zo ook in Nederland, waar publieke plekken vaak ontworpen worden op basis van regelgeving geleid door geld en angst, in plaats van ontmoeting.

Inclusieve publieke plekken zijn plekken waarin groepen mensen niet worden uitgesloten, waarmee verschillende groepen mensen zich kunnen identificeren en die door verschillende groepen mensen toegeëigend kunnen worden. In een democratische en inclusieve publieke plek kan men zich verhouden tot de ander. Verhouden tot betekent jezelf identificeren met de ander. Dit is een constant en open proces dat nooit af is en dingen nooit vastzet. Er is een noodzaak voor plekken waarbij deze constante identificatie mogelijk is: een permanente zelfstudie door de studie naar de of het ander. Ruimte en taal zijn hierin essentiële aspecten. Er is een noodzaak voor publieke plekken waar men de ander kan ontmoeten en onderzoeken door in gesprek te gaan, de confrontatie aan te gaan en de mogelijkheid krijgt om vanuit verschillende perspectieven naar één en hetzelfde thema te kijken. Op deze manier kunnen we richting een duurzame sociale samenleving gaan.

Opgave

Het Plein in Den Haag is de ideale plek en case study voor het ontwikkelen van een democratische en inclusieve plek waarin men de confrontatie met de ander aan kan gaan en identificatie met de locatie. Ten eerste omdat Den Haag als politieke stad en het Plein als publieke plek, het hart zijn van de democratie. Het vierkante Plein, aangelegd in 1632, is historisch gezien altijd een belangrijke plek geweest voor dit onderwerp. Wegens de nabijheid van het Binnenhof en de daar gelegen vergaderplaatsen van regering en parlement wordt het Plein vaak gebruikt als plaats voor politieke protestdemonstraties en manifestaties. Daarnaast is dit een urgente opgave in Den Haag omdat gedurende de ontwikkeling van de stad de inkomenssegregatie al een belangrijk gegeven was: goed bemiddelden vestigden zich op de zandgronden en armere nieuwkomers rond de industrieën op het goedkope veen. De grens tussen het zand en veen bevindt zich precies in de bodem onder het Plein.

Op het Plein stellen we een inclusieve en democratische plek voor door ten eerste het College voor de Rechten van de Mens een plek geven aan het Plein. Dit gebouw moet mensen een podium bieden voor rechtszaken over mensenrechtenkwesties. Daarnaast kan men zowel huidige als historische gebeurtenissen publiekelijk onderzoeken in het archief, herdenken op het Plein en aan het licht brengen in het forum. Zo kunnen ook onderwerpen onderzocht worden waar nu nauwelijks aandacht, geld en ruimte voor is. Ten tweede voegen we het platform voor het Gesproken en Gehoorde Woord als nieuw onderdeel toe aan het College en het Plein. Dit is een platform voor middelbare scholieren waarbinnen middels debatten een onderzoekende houding naar de toekomst wordt geboden door vanuit verschillende perspectieven naar een mensenrechtenthema’s te kijken. De scholieren, die een hele week les krijgen in debatteren, slapen in het ontworpen gebouw aan het Plein. De rechtszaken en debatten vinden plaats in het forum. Daarnaast is er in het platform ook de mogelijkheid voor oor jongeren en ouderen om hun eigen verhaal te vertellen. Dit wordt opgenomen, gearchiveerd en afgespeeld in en rondom het gebouw. Alle onderdelen reageren op de huidige aanwezige kwaliteiten en fenomenen op en onder het Plein. Het uiteindelijke doel is om het College voor de Rechten van de Mens overbodig te maken en deze te vervangen voor het platform voor het Gesproken en Gehoorde Woord.

Commissieleden: Uri Gilad (mentor), Holger Gladys en Wouter Kroeze. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Ira Koers en Marlies Boterman.

Terug naar lijst
Delen