Tijl Hekking

Tijl Hekking

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2015

MEER voor ondernemers: een businesscase voor de Randmeren

‘Stel je eens voor, een warme zomer dag in juni 2035. Er wordt volop gerecreëerd in en rondom de Randmeren. De drukte is niet alleen te verklaren door het warme weer maar ook omdat de Randmeren sinds acht jaar in de top 10 van meest bezochte recreatiegebieden staan, samen met gebieden als de Veluwe, de Waddeneilanden, de Noordzeekust, het Grevelingenmeer en de Friese Meren. De familie Hekking gaat een dagje naar de Randmeren. De auto wordt geparkeerd bij Harderwijk en in de haven huren ze een boot. Na een tochtje op het water varen ze door naar Elburg voor de lunch in het nieuwe streekrestaurant. Hier kunnen ze de boot ruilen tegen fietsen om zo de Flevokust te verkennen. Ze fietsen door want de fietspont vanaf Zeewolde vertrekt om half vijf richting Harderwijk. In Harderwijk aangekomen leveren ze de fietsen weer in en besluiten toch te dineren aan het water voordat ze terug naar huis gaan.

Ik geloof dat het mogelijk is dit te realiseren.

Vandaag beginnen
Op het niveau van (Midden-) Nederland profileren de Randmeren zich nog onvoldoende. Daardoor worden de recreatief-economische potenties onvoldoende benut. Het ontbreekt aan een visie op de Randmeren als geheel met als doel een sterke identiteit neer te zetten. Daar hebben zowel de publieke als private partijen belang bij. De opgave is te komen tot een gedifferentieerde economische, recreatieve, landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkeling, met de lokale ondernemers als drijvende kracht.

Brandpunten als oplossing
Mijn doel is om het water weer als economische drager van het gebied terug te brengen. Wat vroeger de visserij was is nu de waterrecreatie. Om de waterrecreatie te versterken zijn investeringen nodig, van zowel publieke- als marktpartijen. De vraag blijft altijd wie wanneer gaat investeren. Om dat te doorbreken heb ik 'Brandpunten' geïntroduceerd. Binnen deze Brandpunten krijgt de ondernemer vrijheid om snel te kunnen inspelen op de alsmaar veranderende vraag vanuit de recreant en te zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat. De ondernemer richt zich op waterrecreatie en daaraan gerelateerde functies om de identiteit van de Randmeren als waterrecreatiegebied te versterken. De Brandpunten liggen binnen het bestaande recreatienetwerk of op kansrijke locaties. Hierdoor worden land- en waterroutes met elkaar verknoopt en op strategische Brandpunten uitgebreid en versterkt met een nieuw programma.

Nu beginnen aan de toekomst
De "ieder-voor-zich-mentaliteit" moet worden doorbroken, dat geld voor zowel de gemeentes als de ondernemers. Samenwerking is van levensbelang, belangrijk voor recreatief aanbod maar ook om samenhang in ruimtelijke ontwikkelingen te bewerkstelligen. De recreant wordt steeds mondiger en veeleisender. Deze stelt hoge eisen aan beleving en aanbod. Ondernemers en gemeentes kunnen dit samen bieden. De Randmeren is een gedifferentieerd gebied met veel verschillende ondernemers, dorpen, historie en natuur. Ik geloof dat door kleine ingrepen in het netwerk en op strategische punten Brandpunten te maken, een recreatiegebied ontstaat dat in de top 10 van Nederlandse van recreatiebestemmingen staat. Daar profiteren niet alleen de lokale ondernemers van maar de gehele regio. De kunst is om klein te beginnen, dat kan iedere ondernemer doen. Het juiste programma op de juiste plaats en samenwerking met andere ondernemers. Samen bouwen we aan een groter geheel.’

Afstudeercommissie: Boris Hocks (mentor), Ellen Marcusse, Matthijs Willemsen. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Huub Juurlink, Marco Broekman.

Terug naar lijst
Delen