Mathé van Kranenburg

Mathé van Kranenburg

Opleiding
Landschapsarchitectuur
Lichting
2015

Diepgeworteld

Strategie voor de groei van de laanbomenteelt naar nieuwe economische- en landschappelijke imagodrager van de oostelijke Betuwe
'Het afstudeerproject "Diepgeworteld" staat voor de relatie van de mens met de oostelijke Betuwe. Het imago van de Betuwe als boomgaard van Nederland is alom bekend, maar inmiddels heeft de realiteit van grootschalige infrastructuur en niet-passende grondgebruiken dat bijna ingehaald. Het project zet in op de laanbomentelers die de oostelijke Betuwe ontwikkelen tot aantrekkelijk productielandschap met recreatieve kwaliteiten én tegelijkertijd de laanbomenteelt doorontwikkelen tot een toekomstbestendige vorm van landbouw. Er ontstaat een beter evenwicht tussen de belangrijke landschappelijke- en economische drager van de laanbomenteelt en een leefbare streek voor inwoner en recreant. De groei van de laanbomenteelt en het recreatief gebruik hersteld zo het imago van de Betuwe.

De strategie om zowel teelt als recreatie te ontwikkelen is gebaseerd op de laanbomenteelt en de laanbomentelers. De telers, veelal familiebedrijven met sterke wortels in de streek, zijn de actieve deelnemers die het landschap gebruiken, vormen, onderhouden en beleven. Het huidige gebied van de oostelijke Betuwe is met zo’n 1500 ha productieareaal het belangrijkste productiegebied voor laanbomen in Nederland, maar ook in Europa. Door te sturen in de processen van de teelt en toekomstige ontwikkelingen in te passen gaat het landschap zich vormen naar de laanbomenteelt, maar op een wijze waarin rekening wordt gehouden met ruimtelijke opgaven als natuur, energie, water, wonen en recreëren.'

Afstudeercommissie: Nikol Dietz (mentor), Bruno Doedens, Pieter Veen. Toegevoegde leden t.b.v. examen: Marie-Laure Hoedemakers, Roel Wolters.

Terug naar lijst
Delen