Marijne Beenhakker

Marijne Beenhakker

Opleiding
Landschapsarchitectuur
Lichting
2015

Nieuw perspectief voor Hollandse Hout

'Hollandse Hout is een bos dat als een massief blok tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen ligt. Het is begin jaren ‘70 vormgegeven en kreeg een multifunctionele doelstelling, met houtproductie als dominante factor. Het bos is opgebouwd uit vakken met monoculturen, waarvan ruim de helft populier. De bedoeling was om vakken met populier in de loop van de tijd om te vormen naar duurzame loofboomsoorten, en het bos aantrekkelijk te maken voor bezoekers door in de tijd gegroeide structuren. Dat is nooit gebeurd.

De vakken met populieren staan inmiddels op instorten, het bos is saai en hoort nergens echt bij. De bijzondere potenties van bos op kleigrond, als weelderig bloemrijk bostype, komen met het huidige beloop moeizaam op gang. Kortom: het bosgebied is toe aan vernieuwing.

In een animatie heb ik de poëzie van de Flevopolder verbeeld. Belangrijke elementen zijn het transformatieproces van open water tot vruchtbare landbouwpolder, en krachtige beelden van lange polderlijnen in combinatie met successieteelten ter bevordering van de bodemrijping. Een gedifferentieerde aanpak voor de sleetse populierenvakken brengt deze elementen in het bos.

Binnen het stramien van het huidige bos wordt een deel van de populierenvakken vernat en een deel opgenomen in een nieuw agrarisch bedrijf. Zo ontstaat variatie en levendigheid, en opent het bos zich naar de omgeving. De overige vakken worden getransformeerd tot "natuurlijk bosmozaïek". De ontwikkeling van een natuurlijk bosmozaïek zou zonder ingrijpen honderden jaren duren. Door gebruik te maken van een innovatieve methode waarbij met nieuwe aanplant verschillende bosontwikkelingsfases worden nagebootst, ontstaat direct afwisseling in dicht en open, licht-donker, nat-droog en warm-koud. Hier wordt de rijkdom van bos op kleigrond binnen de termijn van een mensenleven onthuld.'

Afstudeercommissie: Berdie Olthof (mentor), Karen de Groot, Paul Roncken. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Ivonne de Nood, Mirjam Koevoet. Speciale dank aan Ronald Buiting.

Terug naar lijst
Delen