Judith van der Poel

Judith van der Poel

Watery Huzhou: Cultural landscapes as basis for a new green structure

In de stad Huzhou, gelegen in China, vinden momenteel grote veranderingen plaats. Bijzondere landschappen en dorpen verdwijnen onder het geweld van nieuwe bouwblokken, die in strakke lijnen uit de grond gestampt worden. De stad zal van 216.000 inwoners groeien tot aan 980.000 inwoners in 2030.

Cultuurlandschappen
De stad heeft een rijke historie. Het omliggende cultuurlandschap bestaat uit vele historische kanalen en grillige, begroeide “dijken”. Rond het jaar 700 werden de kanalen gegraven, om overstromingen tegen te gaan vanuit het grote zoetwatermeer. Bovendien kon het water hierdoor beheerst worden en zo in droge periodes gebieden irrigeren. De watercultivatie werd uitgebreid en door het plaatsen van vele dammen, leefde men in perfecte symbiose met het water. Alle dorpen hadden trappen naar het water, omdat alle transport met bootjes werd gedaan, er waren weinig wegen. Door latere economische ontwikkelingen is deze balans met de natuur kwijt geraakt. De huidige menselijke leefwijze heeft een veelal negatieve invloed op de waterkwaliteit, door een overschot aan meststoffen, en stedelijke en industriële vervuiling. Watervervuiling, luchtvervuiling en het “urban heat island effect” is nu aan de orde van de dag en zal verergeren met de toekomstige enorme verstedelijking.

De stedenbouwkundige visie van de overheid laat een plan zien waarbij niet of nauwelijks rekening gehouden wordt met het bestaande landschap. Alle Chinese steden gaan daardoor op elkaar lijken. Dit is een groot probleem voor de toekomstige identiteit van veel Chinese steden. Mijn opgave is het ontwikkelen van een alternatief masterplan voor de toekomstige groenstructuur van Huzhou, in balans met de onvermijdelijke stedelijke ontwikkeling. Door het bestaande landschap mee te nemen in het masterplan, blijft de lokale cultuur zichtbaar en de binding van de mensen met hun omgeving hoog. De unieke identiteit zal bovendien toeristen aantrekken.

De huidige water- en dijkenstructuur in dit gebied vormt de basis voor de nieuwe groenstructuur. De milieuproblemen worden verkleind door op strategische plekken letterlijk ruimte voor groene zones te maken. De afstanden tot de parken worden aanzienlijk kleiner, zodat mensen gemakkelijker gebruik kunnen maken van de groene voorzieningen in hun buurt. Delen van landbouwgebieden zullen hierdoor getransformeerd worden tot stadsparken, door gebruik te maken van lokale principes, tradities en activiteiten worden dit unieke parken.

Mensen
De mensen in het gebied en hun voorouders hebben het landschap gemaakt zoals het nu is. Ik was dus ook erg geinteresseerd in hun verhaal. Mede dankzij de Stichting NHBOS heb ik het gebied kunnen bezoeken. Ik heb met behulp van een tolk de mogelijkheid gehad om met de lokale bevolking te spreken. Hierdoor heb ik veel geleerd over de lokale cultuur en de wensen van de inwoners. Zij komen straks ook in deze stad te wonen, dus zijn ze een belangrijke drager van mijn plan. De eeuwenlange traditie van leven met het water vertelt veel over het ontstaan van het landschap en de lokale cultuur. Daarnaast bieden de tradities voldoende mogelijkheden om van Huzhou weer een levendige waterstad te maken!

Afstudeercommissie: Rik de Visser (mentor), Boudewijn Almekinders, Bruno Vermeersch. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Roel van Gerwen, Paul Achterberg.

 

Terug naar lijst
Delen