Jacques Abelman

Jacques Abelman

Opleiding
Landschapsarchitectuur
Lichting
2015

Urban LACE: Infrastructures of abundance in urban Brazil

'Steden hebben het vermogen iedereen ergens in te voorzien, slechts omdat, en alleen wanneer, zij tot stand zijn gebracht door iedereen.' - Jane Jacobs
                                        
Het Urban LACE (of 'Renda de mata' in Portugees) project onderzoekt het potentieel van de agrobosbouw om een nieuw type infrastructuur te creëren in de snel ontwikkelende stedelijke gebieden in Porto Alegre, de hoofdstad van de staat Rio Grande do Sul in het zuidelijke puntje van Brazilië. Het acroniem LACE staat voor Local Agroforestry Collective Engagement. Deze strategie heeft het plan om een netwerk van verschillende schalen en typologieën van stedelijke landbouw aan de stad toe te voegen met als doel het creëren van economische kansen, nieuwe sociale en educatieve ervaringen, nieuwe vormen van recreatie en multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte en een aanvullend stedelijk voedselnetwerk.

Het project stelt voor openbare parken, privaat land, openbaar land, stedelijke randgebieden en braakliggend land met inheemse voedsel dragende boomsoorten van het Atlantisch gematigd regenwoud ecosysteem, te koloniseren. De bomen zijn geplant als boomgaarden voor intensieve productie, of in veelsoortige combinaties, om een natuurlijk bos na te bootsen. Er zijn honderden fruit dragende en medicinale soorten te vinden in deze regio en deze maken stuk voor stuk deel uit van het levende culturele erfgoed van Brazilië. Het proces om een netwerk van productieve stedelijke agrobosbouw op te bouwen, begint met een onderzoek naar de traditionele en nieuwe gebruiken in het gebied, van boerenmarkten en de agro-ecologische beweging tot guerrilla tuinieren en een groeiende interesse in landbouw. Gebaseerd op de activiteiten, interesses en behoeften van de belanghebbenden in de stad, zal het project deze activiteiten uitvergroten tot een grootschalig stedelijk netwerk.

Het visualisatieproces van het ontwerp voor Urban LACE onderzoekt of een nieuwe landschap infrastructuur toegevoegd kan worden aan de stad; om dat mogelijk te maken, kunnen vele verenigingen en genootschappen van belanghebbenden potentieel plaatshebben in het spectrum tussen bottom-up en top-down processen. Langs dit continuüm zijn verschillende scenario's toegelicht, van individuele activiteiten die in veelvoud hechte buurtverenigingen vormen, tot de transformatie van openbare ruimtes over de gehele stad, geïnitieerd door de burgemeester, met een verandering van de identiteit van de stad tot gevolg.
 
Het Urban LACE project heeft het potentieel om parallelle processen van stedelijke evolutie in werking te zetten, met de landschapsarchitect als bemiddelaar. Met dialoog, ontwerp, en democratische betrokkenheid als uitgangspunt, werkt Urban LACE aan deze mogelijkheid voor verandering als een onderdeel van een complex proces.

Dit project werd mogelijk gemaakt door de gulle bijdragen van de stichting NHBOS en het internationaliseringsfonds van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Afstudeercommissie: Jana Crepon (mentor), Marieke Timmermans, Han Wiskerke, Rogier van den Berg. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: John Lonsdale, Mirjam Koevoet.

Terug naar lijst
Delen