Els Van Looy

Els Van Looy

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2015

Van last tot lust, een verdichtingstrategie voor Vlaamse gemeenten

Stilaan raakt Vlaanderen dicht gebouwd. Paniek! Of nee, dat weten we en we doen er iets aan. Het team Vlaamse bouwmeester voert studies uit om deze verdichting op een kwalitatieve manier op te lossen, maar omwille van de vaak te abstracte of net te plaatsspecifieke projecten sijpelt de kennis niet door tot op gemeentelijke schaal. Men grijpt terug naar de gekende standaardoplossingen. De typische Vlaamse verkaveling.

"Van last tot lust, een verdichtingstrategie voor Vlaamse gemeenten" toont hoe door het herbekijken van de verdichtingslocaties en verdeling van de verwachte woningopgave, op zoek gegaan kan worden nieuwe kansen. Door op een andere manier om te gaan met de ruimtelijke, programmatische en procesmatige opgave kan verdichting ingezet worden om de stedelijke structuur van gemeentes te versterken. Hierdoor komt er ruimte vrij voor meer woonkwaliteit, meer publieke waarde en meer woondiversiteit. Het project toont hoe de casestudy een voorbeeld kan zijn voor andere Vlaamse gemeentes.'

Afstudeercommissie: Tess Broekmans (mentor), Steven Delva, Jeroen de Willigen. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Miranda Reitsma, Kirsten van den Berg.

Terug naar lijst
Delen