Jordi Calvera Montagut

Jordi Calvera Montagut

Opleiding
Architectuur
Lichting
2014

Ecovillage Inti Urcu. Berg van de Zon - Ecuador

In een wereld waar de huidige verstedelijkingsprocessen het ecologische evenwicht dreigen te vernietigen, is het duidelijk dat er nieuwe modellen en alternatieven dienen te worden onderzocht in het kader van het verstedelijkingsdebat. Achter deze verstedelijksprocessen, die door de globalisatie de homogenisering van territoria, culturen en consumptiemodellen bevordert, zit merkwaardig genoeg geen echte duurzaamheids visie. Een ding is duidelijk geworden en dit is dat het huidige model niet voor onbepaalde tijd in de toekomst kan worden voortgezet.

Dit afstudeerproject is een onderzoek naar een alternatief model voor peri-urbane groei in Latijns-Amerika in het algemeen en in Ecuador in het bijzonder in verbondenheid met het territorium. Met territorium wordt hier bedoeld de ruimte waar natuur en cultuur in elkaar overgaan.

Territorium
In dit onderzoek wordt ingegaan op kleinschalige vormen van territoriale zeggenschap in de periurbane zone rond de metropool Quito in Ecuador. Ecologisch gezien kwetsbaar gebied, cultureel gezien kansrijk gebied vanwege de nieuwe grondwet uit 2008 en het toerisme in de streek. De metropool wordt beschouwd als een bioregio van netwerken waarin kleine duurzame gemeenschappen – of ecovillages – de verantwoordelijkheid nemen voor het territorium die ze bewonen. Op deze manier kunnen ze anticiperen aan de behoeften van de metropool om daaruit hun bron van inkomsten te genereren.

Dit met de nadruk op vier duurzaamheidsprincipes die, zo blijkt uit onderzoek, de ecologische stad kenmerken:
1. Het waarderen van de plaatsspecifieke eigenschappen zoals identiteit, lokale kennis, natuur en cultureel erfgoed;
2. De versterking van het lokale bestuur door een hogere graad van participatie van burgers in besluitvormingsprocessen;
3. De lokale verankering van het werkgelegenheid; en
4. Het bewaren van contextspecifieke evenwicht tussen mens en milieu.

Casestudy
Als casestudy voor dit onderzoek is gekozen voor de inheemse gemeenschap Carcelén Mitad del Mundo die zich bevindt in de Equinoctiale vallei in de peri-urbane zone ten Noorden van Quito waar de Evenaar ligt. De inheemse gemeenschap heeft zich weten te organiseren als een geregistreerde inheemse gemeenschap waardoor ze een juridisch persoon zijn geworden en andere wetten - zoals de specifieke wetgeving voor inheemse volkeren - volgens de nieuwe grondwet voor ze gelden.

De ecovillage
In deze context staat de ecovillage voor existentiële overtuigingen van sociale aard, waarbij het vooral gaat om de duurzaamheid van het leven op deze planeet. De essentie hiervan is aan de ene kant het inheems oermodel van het leven in gemeenschap en aan de andere het leven in harmonie met de natuur die kenmerkend zijn voor de levensopvattingen van deze inheemse gemeenschappen.

Op het moment dat de inheemse gemeenschappen volwaardige duurzame gemeenschappen zullen worden, zullen ze niet meer afhankelijk zijn van de economische situatie van het land. Ze zullen een hoger niveau van zelfvoorzienendheid en duurzaamheid bereiken en zullen streven naar een haalbare utopie: de ecovillage.

Met dit onderzoek wordt bewezen dat de ecovillage een haalbaar alternatief is voor peri-urbane groei om op deze manier een beter toekomstperspectief aan kleinschalige duurzame gemeenschappen te bieden door middel van bottum-up georganiseerde, lokale initiatieven.

Terug naar lijst
Delen