Iris Wijn

Iris Wijn

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2014

Bestemming Sloterdijk

Een park + een bos van asfalt en beton

Sloterdijk is een plek die een belangrijke positie inneemt binnen de Metropoolregio Amsterdam. Tegelijkertijd is de openbare ruimte en functionaliteit van de plek aan vergaande herziening toe. In plaats van de huidige situatie van leegstand en lege ruimte te problematiseren, onderzocht ik welke functies en ruimten nodig zijn om de plaatswaarde van Sloterdijk te verhogen, een stedelijk weefsel te realiseren en aanhechting met de omgeving te creëren. Om Sloterdijk te kunnen ontwikkelen van knooppunt tot bestemming heb ik de focus gelegd op lokale verbindingen, openbare ruimte en specifieke oplossingen voor wonen in een utilitair gebied.

Dit ontwerp voor Sloterdijk is een ontwikkelingsscenario. Een scenario waarin is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het stationsgebied van Sloterdijk en dat inzicht geeft in de ontwerpstappen die genomen moeten worden om het ontwerp te kunnen realiseren.

Commissie: Matthijs Bouw (mentor), Frans Boots, Hans van der Made. Toegevoegd voor het examen: Ingeborg Thoral en John Westrik; Angela Sondervan (extern advies, notulist).

Terug naar lijst
Delen