Txell Blanco Diaz

Txell Blanco Diaz

Opleiding
Architectuur
Lichting
2013
Website
vinexmarkt.wordpress.com/

Vinexmarkt

Ik studeer af met een project waarmee ik de leefbaarheid wil bevorderen in een Vinexwijk die nog volop in ontwikkeling is.

Dit is het verhaal over een Vinexwijk, een eindeloze bouwput. Deze wijk die in de jaren ‘80 was gepland om 80.000 mensen te huisvesten, is nog lang niet klaar. Leidsche Rijn is het grootste stadsontwikkelingsproject dat Nederland ooit heeft gekend heeft en waarschijnlijk is het ook het laatste project van deze omvang.

Inmiddels wonen in Leidsche Rijn 25.500 mensen. Omdat het project nog volop in ontwikkeling is, houdt op dit moment geen enkele partij zich bezig met de leefbaarheid van de wijk. We bevinden ons in een soort gat tussen het verleden en de toekomst. Door middel van een markt probeer ik een betere publieke leefomgeving te creëren en zo een sterkere identiteit te geven aan de Vinexwijk van nu.

Het is een algemene opvatting dat Vinexwijken geen ziel en identiteit hebben, maar is dat ook waar? De huidige identiteit van Leidsche Rijn is dat het nog niet klaar is, maar juist de gaten in een wijk in ontwikkeling geven ruimte voor verrassende initiatieven en gebeurtenissen.

Het ontwerp van de Vinexmarkt is gebaseerd op het bouwproces van een typisch ‘Vinexrijtjeshuis’. Het proces wordt onderbroken op het moment dat de gevel nog niet is geplaatst. Omdat er geen gevel is, is de ruimte in en eromheen altijd open en toegankelijk.

Markten in Nederland zijn niet permanent, maar de pleinen waarop ze plaatsvinden zijn dat wel. Het rijtjeshuisskelet maakt het mogelijk de markt tijdelijk in en om het gebouw te laten plaatsvinden. Op het moment dat er geen markt plaatsvindt, blijft het gebouw en de ruimte altijd open voor publiek. Onder de huisjes blijf je droog en in plaats van een achtertuin ontstaat er een achterplein. Doordat we van tevoren hebben besloten de huizen niet af te bouwen en de gevel weg te laten kan er een extra functionaliteit worden toegevoegd aan het betonnen karkas.

Maar hoe begin je een nieuw project in in een gebied dat nog in ontwikkeling is? Daarvoor gaan we ‘Back to the present’. Anders dan de huidige manier van projectontwikkelen, bleef ik gedurende het ontwikkelingsproces dicht bij de eindgebruiker. Daarom is tijdens het afstudeertraject ook rekening gehouden met de Vinexwijk van nu. De Burenmarkt, de Fotoshopper en andere interventies in het publieke domein zijn belangrijk om een betere grip op Leidsche Rijn te krijgen en zijn aanleiding geweest om direct te beginnen met het onwikkelen van de markt.

Dit project wordt vervolgd en updates worden via Vinexmarkt.wordpress.com getoond.

Terug naar lijst
Delen