Jesse Zweers

Jesse Zweers

Opleiding
Architectuur
Lichting
2013
Website
jessezweers.tumblr.com
E-mail
zweers.jesse@gmail.com
Contact
LinkedIn

LabLoods

De LabLoods is een project dat gaat over grootschaligheid en flexibiliteit in stedelijke interieurs en één gebouw als stad. Het is een experiment dat een lege fabrieksloods transformeert naar een laboratorium voor stedelijk leven.

Voor dit project heb ik onderzoek gedaan naar de verdichting van het westelijk deel van de IJ-oevers, en gekeken hoe het NDSM en in het bijzonder de Lasloods hieraan kan bijdragen. Het industriële en doelmatige karakter van het NDSM-terrein en het verharde veld met daarin gigantische objecten – een ensemble van vier monumentale loodsen – maakt dit gebied tot een uniek stedelijke context. Zodoende heb ik een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt voor in de Lasloods met een FSI van 2.5 / 17.500 vierkante meter aan gemixt cultureel programma dat alsnog de helft van de Loods leeg laat voor evenementen.

Door de loods te verbinden met de buitenruimte ontstaat een stedelijke continuïteit die binnen de loods zelfs een diagonale dimensie krijgt. Een ruimtelijke verschaling transformeert geleidelijk een enkele grote ruimte naar een veelheid aan kleine ruimten. Het ontwerp is experimenteel van karakter en paradoxaal. Brute ingrepen die subtiel zijn vormgegeven maken een heldere en minimalistisch verschijningsvorm van een complexe programmatische en stedelijke conditie. Het plan resulteerde in een hybride gebouw dat met architectonische middelen stedelijkheid, context, schaal, flexibiliteit en in-/exterieur onderzoekt.

Terug naar lijst
Delen