Gara Beukman

Gara Beukman

Opleiding
Architectuur
Lichting
2013
Website
www.garabeukman.nl

μαζί (Mazí), samen wonen door ouderen

Dit plan komt voort uit mijn zorg over de manier waarop wij ouderen laten wonen. Mazi betekent 'samen'. Het idee om ouderen samen te laten wonen en elkaar te laten helpen is universeel. Mazi is een ontwerp voor het centrum van Athene, omdat juist hier het verschil tussen de problematiek en het potentieel groot is.

Mede door de vlucht van jongeren neemt de vergrijzing in Griekenland sterk toe. De huidige ouderenhuisvestingsproblematiek zal verhevigen. Daarnaast neemt de zorg door familie af. Dit plan laat zien dat door gebruik te maken van vervallen panden een nieuwe woonomgeving kan ontstaan met een sterke sociale samenhang en een grote ruimtelijke rijkdom. Mazi breekt met de Griekse gewoonte om vervallen panden te vervangen door flats. Het versterkt bestaande kwaliteiten en zet ze in voor een betere manier van wonen voor ouderen.

Stratonos, de gekozen locatie, is een overgangsgebied en route voor toeristen onderweg naar de burcht Akropolis. Het gekozen blok is door het Ministerie van Cultuur opgekocht. Er zijn plannen gemaakt om in de oude woningen kantoren te huisvesten. Omdat de bouw werd gestart zonder vergunning heeft de buurt het ministerie kunnen stoppen. Het bouwblok staat nu al jaren leeg.

Voor het ontwerp heb ik de bestaande situatie en de oude situatie bestudeerd aan de hand van inmetingen van de bestaande situatie en oude foto's van buurtbewoners. Oude structuren zijn behouden en teruggebracht. De nieuwe gebouwen zijn zo geplaatst dat ze voor schaduw zorgen in de steegjes en verblijfsplekken creëren. De buitenruimte is met evenveel zorg ontworpen als de binnenwereld. Gedurende een groot deel van het jaar leven de Grieken buiten. In de buitenwereld bevinden zich zitjes, bijvoorbeeld tegenover een raam van een woning, zo ontmoetingen stimulerend. In de rotswand bevinden zich een gebedsruimte en een schaduwplek waar bewoners samen kunnen komen.

Een bouwblok dat al jaren leeg staat, leeft weer op. Mazi geeft de ouderen een plek waar ze samen kunnen wonen. In Mazi komen de buurtbewoners bij elkaar en geeft het gelach en geklets weer leven aan de buurt. Terwijl de toeristen overdag langslopen, komen de buurtbewoners samen om tawli te spelen in de schaduw en 's avonds in de buitenruimtes, werken ze in de moestuin en zoeken ze verkoeling op de daken.

Terug naar lijst
Delen