Lectoraat Future Urban Regions

Sinds mei 2013 geeft ir. Eric Frijters leiding aan het lectoraat Future Urban Regions, een samenwerkingsproject van de zes Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg. Het lectoraatsprogramma is gericht op de verbetering van de stad en de stedelijke omgeving en zal samenwerkingen organiseren tussen de Academies en de ruimtelijke opgaven van lokale en regionale overheden.

Met het door Frijters geleide lectoraat Future Urban Regions (FUR) geven de Academies van Bouwkunst gezamenlijk invulling aan het Netwerkprogramma Ontwerpopleidingen. Dit programma komt voort uit de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp van minister Schultz van Haegen. Het lectoraat gaat een onderzoeksprogramma opzetten en uitvoeren waarbinnen de Academies binnen hun curriculum samenwerken met verschillende overheden aan een aantal actuele en relevante ruimtelijke opgaven op lokaal en regionaal niveau. Via ontwerpend onderzoek zullen zowel specifieke als meer algemeen geldige denk- en oplossingsrichtingen voor die opgaven ontwikkeld worden.

Vitale economie
Het lectoraat FUR heeft zes majeure uitdagingen voor de stad geformuleerd. Elk van deze onderzoekslijnen is toegewezen aan een onderzoeker van één van de Academies van Bouwkunst. Namens de Academie van Bouwkunst in Amsterdam houdt architect en stedenbouwkundige Marco Broekman zich bezig met de vraag hoe ruimtelijke strategieën kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van vitale economische stedelijke regio’s. Meer lezen.

Over Eric Frijters
Eric Frijters studeerde cum laude af aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Ook studeerde hij architectuur aan de Fakultät für Architektur van de Universität Karlsruhe en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn opleiding werkte hij als onderzoeker bij Alterra en het Ruimtelijk Planbureau en deed hij als architect en urbanist ervaring op bij verschillende architectenbureaus. In 2007 richtte hij met Olv Klijn onderzoeks- en ontwerpbureau Fabric op. Fabric fungeert als een creatief platform voor ruimtelijke strategieën dat op kennis gebaseerde ontwerpoplossingen op alle schaalniveaus biedt.

Over Marco Broekman
Architect en stedenbouwkundige Marco Broekman is sinds eind 2013 als onderzoeker en docent verbonden aan het lectoraat. Eerst aan de Academie van Bouwkunst te Maastricht, nu is hij verbonden aan de Academie van Bouwkunst van Amsterdam. Sinds 2015 is hij eigenaar van zijn eigen bureau: marco.broekman urbanism research architecture. Met zijn bureau wil hij, door middel van gerichte stedenbouwkundige strategieën, innovatief onderzoek en architectonische interventies, oplossingen bieden voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van stad en land. Binnen het lectoraat houdt hij zich bezig met het thema Vitale economie.

Zie voor meer informatie over het lectoraat en de activiteiten www.futureurbanregions.org

Delen