Metropolitane, Energie, Transitie en Ruimtelijke Ordening (METRO)

De gemeente Amsterdam heeft ambitieuze doelen voor energietransitie: 75% minder CO2-uitstoot in 2040 (Agenda Duurzaamheid, 2015). De stad en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben echter een hoge bevolkingsdichtheid (meer dan 900 inwoners/km2). Hiervoor is op feiten gebaseerd en innovatief onderzoek door middel van ontwerp nodig om de energietransitie in het metropolitane landschap mogelijk te maken. Deze meerjarige samenwerking tussen de gemeente en de Academie van Bouwkunst heeft drie doelstellingen die onderling verbonden zijn. De eerste is het bevorderen van bestaande kennis over de ruimtelijke dimensie van de energietransitie. Ten tweede zal de dagelijkse praktijk van de gemeente moeten worden aangescherpt door substantiële kennis van gemeentelijke ontwerpers over energielandschappen te vergroten. Tot slot geeft deze samenwerking studenten van de Academie de kans om aan daadwerkelijke opdrachten te werken. De onderzoeksvraag van 2019 is: welke theorieën, verhalen en ontwerprichtlijnen kunnen helpen bij de realisatie van doelstellingen voor energietransitie, waarbij tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van aangetaste landschappen zal worden verbeterd of lege gebieden zullen worden ontsloten in het dichtbevolkte metropolitane landschap van Amsterdam?

Recente gebeurtenissen

Masterclass High Density Energy Landscapes 2019

Van 11 tot 14 juni 2019 organiseerde de Academie van Bouwkunst de eerste editie van de Masterclass High Density Energy Landscapes voor Amsterdamse R&D- en CTO-ambtenaren. We hebben een inventieve aanpak gehanteerd bij het in kaart brengen van de gebieden voor de energietransitie in het toekomstige energielandschap van Amsterdam. We hebben deelnemers aangezet tot onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling aangemoedigd tussen de verschillende afdelingen, en ze tot ambassadeurs gemaakt die zijn geïnspireerd en opgeleid in het veld door middel van wederzijdse verantwoordelijkheid, gezamenlijk onderzoek en een gemeenschappelijk doel.

Delen