Lectoraat High-density energy landscapes

Landschapsarchitect Sven Stremke is benoemd tot lector Landschapsarchitectuur bij de Academie van Bouwkunst, hij geeft leiding aan het lectoraat ‘high-density energy landscapes’. Hij is aangesteld voor een periode van vier jaar. Zijn onderzoek is gericht op het ontwikkelen van duurzame energielandschappen met speciale aandacht voor de rol van ontwerp en de ontwerper in de energietransitie. 

De aanblik en ruimtelijke organisatie van ons toekomstig stedelijke en rurale landschap zal sterk worden beïnvloed door de opwekking, transport en opslag van hernieuwbare energie. Ontwerpers, planners en ingenieurs spelen een belangrijke rol in de herintegratie van hernieuwbare energie in onze leefomgeving, op een sociaal eerlijke, milieuvriendelijke en economisch haalbare manier. Sven Stremke (1976) is een expert op dit onderzoeksterrein. Zijn onderzoek bij de Academie zal zich op hoge-dichtheden energie-landschappen richten, de realisatie van duurzame energietransititie in de dichtbevolkte delta’s. Hij is Associate Professor landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit en medeoprichter van het NRGlab – een laboratorium gericht op onderzoek en ontwerp van duurzame energielandschappen (www.NRGlab.net). Naast onderzoek zal Sven Stremke zich ook gaan bezighouden met onderwijs. 

Delen