Lectoraat Architecture & Circular Economy

Peter van Assche is benoemd tot lector Architecture & Circular Economy. Binnen dit lectoraat onderzoekt hij de komende vier jaar de architectonische mogelijkheden van een nieuw materiaalparadigma in brede zin. Het lectoraat richt zich in woord, beeld en daad op een nieuw architectonisch repertoire voor een circulaire economie. Verschillende educatieve activiteiten, zoals gastcolleges, workshops en excursies zullen ook plaatsvinden in het kader van het lectoraat. 

Peter van Assche

Peter van Assche werd architect na een carrière in de experimentele wiskunde. Hij is de oprichter van bureau SLA, een architectenbureau dat zich met inspirerende ontwerpen inzet voor een circulaire economie. Het bureau bestaat uit een team van architecten, bouwkundigen en bouwers, ondersteund door architectuurhistorici, landschapsarchitecten en energie experts. Naast opdrachten van buitenaf werkt het bureau op eigen initiatief en met eigen mankracht aan projecten waarin het experiment nadrukkelijk gezocht wordt. Met een proefondervindelijke mentaliteit worden materiaalgebruik, energie, afvalstromen, smart living & working en ontwikkeltrajecten onderzocht en uitgevoerd. Peter van Assche is voorzitter van de Commissie Welstand en Monumenten in Utrecht en supervisor architectuur voor het Utrechtse beurskwartier. 

Delen