Ziega van den Berk

Ziega van den Berk

Course
Landscape Architecture
Class
2020
Email
ziegavandenberk@gmail.com

Het Doggersland, de kraamkamer van de Noordzee

De Noordzee wordt al sinds het begin van de 20e eeuw geëxploiteerd door de visserij. Dit heeft onder meer geleid tot het bijna helemaal verdwijnen van het hard substraat, de voedingsbodem van het zeeleven. De bodem van de Noordzee is nu vergelijkbaar met een kale woestijn. De plannen voor de energietransitie zoals geprojecteerd op de Noordzee, nodig om de Klimaatdoelstellingen te halen, zijn enorm. In 2050 moeten er 15.000 windmolens gebouwd zijn in de Noordzee waarvan 8000 op de Doggersbank. Wat kunnen we voor de Doggersbank betekenen als je het ontwerp van een windpark op zee benadert vanuit het perspectief van het landschap en het zeeleven zelf? Het harde substraat van een windpark biedt hiervoor een kans.

Back to list
Share