Marilu de Bies

Marilu de Bies

Course
Architecture
Class
2019
Email
mariludebies@outlook.com

Kinderen van de Stad

Een plek voor gezinnen in de binnenstad

De laatste jaren focust de binnenstad Amsterdam zich voornamelijk op de toeristische stroom die de stad binnenkomt. Al dit toerisme leidt tot een zeer enkelzijdig gerichte stad. Maar een gezonde en fijne stad is juist een stad die zich niet alleen richt op één enkele functie, maar die een evenwichtige mix toelaat van wonen, werken én toerisme. Daarbij speelt ook de vraag naar gepast wonen erg op. Er is een groot tekort aan woningen voor onder andere gezinnen in Amsterdam. Hiervoor zijn om het centrum heen al vele plannen in ontwikkeling. Corporaties vermijden de binnenstad en creëren een mooie, rustige woonomgeving voor gezinnen in de randen van de stad. Maar waarom kan dit niet in de binnenstad? Kunnen we een leefbare plek maken voor gezinnen in de binnenstad van Amsterdam, en tegelijkertijd weer zorgen voor een gezonde en evenwichtig centrum, waar wel gewoond mag worden? Dit plan laat zien dat het wel kan. Het toont aan dat gezinnen met gemak kunnen wonen tussen de toeristen, en daarbij zelf een meerwaarde zijn voor hun omgeving.

Na de verhuizing van de Universiteitsbibliotheek is de locatie nabij het Spui herbestemd tot woonblok, waar honderd gezinnen zich hebben gehuisvest. Zij hebben gemeen dat zij meerwaarde zien in het wonen in de stad. Het woongebouw gaat dan ook bewust de confrontatie aan met de omgeving en maakt de connectie tussen de stad en het wonen. Het gebouw aardt zich door het behouden en aanlichten van het monumentale Stadsmagazyn. Het originele magazijn steekt door het gehele plot, en verbindt de Singelgracht met de
Handboogstraat. Vanwege de monumentale waarde vormt het pand een herkenningspunt voor bezoekers van de stad. Het woongebouw zelf manifesteert zich dwars over het Stadsmagazyn, dat voor de bewoners dient als stadsstraat. Het magazyn dient als een belangrijke ontmoetingsplek tussen bewoners onder elkaar, maar ook met de stad. Hier kan worden gestoepkrijt, gevoetbald en gebarbecued met de buurt. In het magazijn kan er ook geproefd worden aan het woonmilieu die zich op het plot bevindt. Door de dwarsdoorsteken van de opgetilde straten ontstaat er een levendige ruimte waar bewoners en de stad elkaar kunnen ontmoeten.

Ook voor stedelijke gezinnen blijft comfort en gevoel van ruimte een belangrijk aspect in wonen. Daarnaast wensen zij een woonomgeving die veilig en gemoedelijk is. Kinderen moeten veilig kunnen spelen en er moet gemakkelijk connectie kunnen worden gelegd met de buren. Binnen het bouwblok wordt de stad verkleind naar een overzichtelijk woonmilieu, waar buren elkaar kennen en gevaar van drukte en verkeer vermeden wordt. Door het blok waan je je door opgetilde woonstraten waaraan grote speelterrassen entree bieden tot de woningen. Door middel van pleinen ontstaat er plek voor ontmoeting met de buurt en wordt er lucht, licht en ruimte in het blok gelaten. De doorzichten, horizontale en verticale verbindingen, vormen een dynamische woonwereld waar gezinnen, maar vooral kinderen, kunnen spelen, ontdekken en leven midden in de binnenstad.

Het woongebouw aan de Singel laat zien dat je ideaal kan wonen in de binnenstad van Amsterdam. Een gezin zou ook zijn thuis vinden in het toeristisch centrum en laat zien dat, door de juiste ontwerp principes te handhaven, er een leefbare plek kan ontstaan voor de kinderen van de stad en hun gezin. Om veilig en met plezier te kunnen wonen. De stad hoeft geen enkelzijdige functie te hebben, maar kan ook weer ruimte maken voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld wonen, om zo de stad weer op natuurlijk evenwicht te krijgen en tegelijkertijd leefbaarder te maken.

Graduation committee: Marcel van der Lubbe (mentor), Jolijn Valk and Marinus Oostenbrink. Additional members for the exam: Bastiaan Jongerius and Marc a Campo.

Back to list
Share