Geschiedenis

De Academie van Bouwkunst startte in 1908 met de cursus voor Voortgezet en Hoger Bouwkunstonderricht, georganiseerd door het Amsterdams Architectengenootschap Architectura et Amicitia. In 1916 volgde de oprichting van de vereniging Academie van Bouwkunst Amsterdam. Sinds 1987 vormt de Academie van Bouwkunst Amsterdam de 'faculteit Bouwkunst' van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

De Academie van Bouwkunst is gevestigd in het centrum van Amsterdam in het voormalige Oude Zijds Huiszittenhuis en in de aangrenzende pakhuizen, het Arsenaal. Het gebouw is in 1654 ontworpen door Willem de Keyser, zoon van Hendrik de Keyser, en is nu Rijksmonument. In het verleden heeft het dienst gedaan als 'aalmoesseniershuis', als magazijn van de artillerie, en als gemeentekantoor. Vanaf 1946 wordt het gebouw verhuurd aan de Academie van Bouwkunst.

Alle diensten en faciliteiten zijn in het gebouw ondergebracht. Er zijn 15 ateliers en werkruimtes, een maquettewerkplaats en een auditorium.

Delen