Declaraties gastdocenten


Toelichting declaratie
Voorbeeldfactuur
IB declaratieformulier
Reiskostenformulier

Hier vindt u een link naar de  pagina met algemene informatie voor docenten
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op via: avb-gastdocent@ahk.nl 


ENG
Guideline for handling your invoice
Example invoice
IB declaration form
Travel expense form

Here is a link to the page with general information for tutors & lecturors
If you have any further questions, please contact us: avb-gastdocent@ahk.nl 

Delen