De corona maatregelen & de stand van zaken op de Academie:

Op deze pagina vind je een overzicht van de huidige stand van zaken op de Academie.

-Klik hier voor het officiële complete gedragsprotocol m.b.t. corona.

-De laatste nieuwsberichten van de Corona werkgroep lees je in de Corona Update op MyAHK.
-Check eventueel ook de corona-info van de AHK.


Openstelling Academiegebouw
Het Academiegebouw is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur & tijdens avondlessen. In het academiegebouw zijn studieplekken voor zelfstudie te reserveren (mail naar marjolein.roeleveld@ahk.nl). We vragen iedereen om gebruik te maken van een zelftest, voordat je naar de Academie van Bouwkunst komt.  

Kantine
De kantine is gesloten.  

Bibliotheek
Vanaf dinsdag 25 mei is de bibliotheek weer open. De bibliotheek is open op maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 18.00 (behalve op feestdagen). Het dragen van een mondkapje is verplicht net zoals het houden van 1,5 meter afstand. Maximaal 5 bezoekers kunnen tegelijkertijd in de bibliotheek aanwezig zijn. Via de bibliotheek zijn eventueel ook boeken te reserveren die opgehaald kunnen worden bij de receptie (mail naar matty.gaikhorst@ahk.nl en/of klaas.dejong@ahk.nl). 

Makerspace
Ook de Makerspace is vanaf dinsdag 25 mei weer open; na reservering. Studenten kunnen op afspraak (na reservering van een werkplek) individueel in de MakerSpace aan de slag. De MakerSpace kan ook gebruikt worden voor onderwijs, mits studenten/docenten zich aan de regels houden zoals die ook nu in de eigen Academies gelden. De corona-maatregelen in de MakerSpace zijn strikt, en bekend bij de MakerSpace-instructeurs die op handhaving toezien (mondkapjes, 1,5 meter, reinigen gereedschap, handenwassen, zelftest, etc.). Werkplekken kunnen worden gereserveerd via makerspace@ahk.nl

Distelweg
De locatie Distelweg blijft open voor zelfstudie tot 24.00 uur. De AvB-studenten (afstudeerders) – die daar een eigen plek hebben – kunnen daar blijven werken. 

Excursies
Als gevolg van de beperkende maatregelen en risico’s is besloten dat er onder het huidige COVID-19 protocol geen excursies naar het buitenland kunnen plaatsvinden. Door docenten voorgestelde excursies in Nederland worden vooraf door de studieleiding getoetst op veiligheid en risicobeperking. Voor excursies in Nederland gelden de volgende regels: - Het advies is om de groep op te splitsen in groepen van max. 2 personen; gebruik de Teams-app op je mobiel voor communicatie tijdens de excursie.
- Excursies bij voorkeur buiten laten plaatsvinden of in een kamer die positief is beoordeeld voor de grootte van je groep. Verder zijn excursies alleen toegestaan ​​als de COVID-19-protool van de academie kan worden nageleefd.
- Het wordt aanbevolen om alleen buiten de spits gebruik te maken van het openbaar vervoer
- Om te bewijzen dat je docent bent van de Academie, neem je de bevestiging van je lessen mee naar de excursie. Studenten mogen hun AHK-studentenkaart meenemen.


Zelftesten
De Rijksoverheid stelt gratis corona-zelftesten beschikbaar voor het hoger onderwijs. We vragen daarom iedereen om gebruik te maken van een zelftest, voordat je naar de Academie van Bouwkunst komt. Dit verzoek geldt zowel voor studenten als docenten. Iedereen met een AHK-account kan gratis zelftesten bestellen op www.zelftestonderwijs.nl.-> Kies Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ook zijn zelftesten verkrijgbaar bij de receptie, maar het is niet toegestaan de test op de Academie af te nemen: we vragen je om de test vooraf thuis, binnen 2 uur voor je komst naar de Academie van Bouwkunst uit te voeren. De uitslag is 48 uur geldig. Is de uitslag van de zelftest positief, blijf dan thuis en maak een testafspraak bij de GGD. Is de uitslag van de zelftest negatief, dan ben je waarschijnlijk niet besmet en kun je naar de academie komen. Een zelftest geeft geen 100% zekerheid en is slechts een momentopname, dus blijf altijd voorzichtig en hou je aan de bekende maatregelen. 

Toetsing en Examinering
-De eindpresentaties van de onderwijscomponenten worden grotendeels online georganiseerd.  
-T1, T2 en T3; het uitgangspunt nu is dat deze tentamens online zullen worden afgenomen. 
-T4; dit examen wordt op de AvB georganiseerd.
-De afstudeerders wordt gevraagd hun commissiebijeenkomsten online te laten plaatsvinden. 

Publieke presentaties
De publieke presentaties gaan voorlopig niet door. Voor vragen over je afstuderen en de publieke presentaties kun je contact opnemen met irene.noordkamp@ahk.nl.
 

Thuiswerken
Het onderwijs geldt als één van de cruciale beroepen, dus waar noodzakelijk om het onderwijs te kunnen aanbieden of ondersteunen mag op de academie worden gewerkt. Het dringende advies is echter om thuis te werken. In overleg met de leidinggevende zal bekeken worden wie op de Academie werkt; dit zal voor medewerkers verschillend zijn. Als je op de AvB moet zijn voor werkzaamheden die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd, dit graag vooraf melden door het schema in te vullen, en maximaal 2 dagen per week op de AvB te zijn. Mensen die in de cruciale beroepen werkzaam zijn mogen noodzakelijk reizen maken met het openbaar vervoer.


Communicatiekanalen
De AvB zal voornamelijk via een frequent verschijnende nieuwsbrief en MyAHK communiceren over coronagerelateerde ontwikkelingen. Voor vragen, opmerkingen of een idee is het handig om deze te sturen naar de faculteitsmanager joseefke.brabander@ahk.nl.  

Gedragsregels
De gedragsregels vanuit de overheid m.b.t. coronapreventie, en opvolgende voorschriften en adviezen vanuit AHK en/of AvB zijn gepubliceerd op digitale platforms, en op diverse plaatsen in het gebouw (in zowel de AvB als de MakerSpace). Het officiele protocol met alle gedragsregels kun je teruglezen via deze link naar het Academie protocol.

 

Delen