Sustainist (Re)Design

Artist in Residence Michiel Schwarz programmeert en leidt in september en oktober een Capita Selecta lezingenreeks met de titel ‘Sustainist (Re)Design. How the new culture of sustainism is reshaping our cities, landscape, architecture and heritage.'
Deze serie vormt een inleiding op het perspectief van het sustainisme en een verkenning van de implicaties ervan voor erfgoedvraagstukken en het ontwerpdomein.

Donderdag 12 september, 20.00-22.00 uur

Michiel Schwarz
SUSTAINISM: A new perspective for design and heritage


In de nieuwe cultuur van sustainisme (als opvolger van modernisme en postmodernisme) stellen we de vraag: Wat zou het kunnen betekenen wanneer ontwerpers, architecten, planners en erfgoedprofessionals zich zouden richten op ‘sustainist’ design en re-design?

In de openingslezing van de serie Capita Selecta series 'Sustainist (Re)Design' introduceert Michiel Schwarz het cultuurperspectief van het ‘sustainisme’ en opent de discussie over wat het sustainisme betekent voor ontwerpen en herontwerpen van onze omgeving en erfgoed. Sustainism — een concept van AHK Artist in Residence Michiel Schwarz die deze lezingenreeks heeft geprogrammeerd — is een nieuw perspectief gebaseerd op maatschappelijke en ecologische duurzaamheid, connectiviteit, sociale initiatieven en lokale verbindingen.

Michiel Schwarz is Artist in Residence bij de Amsterdam Hogeschool voor de kunsten. Hij is oprichter van Sustainism Lab en co-auteur van Sustainism is the New Modernism (met Joost Elffers) en de Sustainist Design Guide (met Diana Krabbendam).

Donderdag 19 september, 20.00-22.00 uur

Alastair Fuad-Luke en Aetzel Griffioen
DESIGN ACTIVISM: Social engagement and sustainable change

Alastair Fuad-Luke is hoogleraar Emerging Design Practices aan de Aalto University School of Arts, Design and Architecture in Helsinki. De discussie wordt geopend door Aetzel Griffioen (filosoof, onderzoeker en coördinator bij Rotterdam Vakmanschap/Skillcity).

Donderdag 26 september, 20.00-22.00 uur

Frank Strolenberg en Paul Meurs
PLACE MAKING:  Redesigning cultural heritage in the sustainist era  

Frank Strolenberg is programmaleider van het Nationaal Programma Herbestemming. De discussie wordt geopend door Paul Meurs, partner bij SteenhuisMeurs BV en hoogleraar Restauratie aan de TU Delft.

Donderdag 3 oktober, 20.00-22.00 uur

Joost Beunderman en Jan Jongert
BOTTOM UP: New localism and sustainist design


Joost Beunderman is de oprichter van 00:/ [zero zero] strategy & design practice, directeur van Hub Islington en initiator van Hub Launchpad (Londen). Jan Jongert opent de discussie. Jongert is oprichter van Superuse Studios en lector bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

Donderdag 17 oktober, 20.00-22.00 uur (slotdebat)

Dirk Sijmons, Mariet Schoenmakers, Hedwig Heinsman, Michiel Schwarz, Aart Oxenaar, Riemer Knoop
AND NOW: What future for Sustainist (Re)Design?


Slotdebat van deze reeks met Dirk Sijmons (curator IABR 2014, hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft), Mariet Schoenmakers (AM concepts at AM), Hedwig Heinsman (oprichter DUS Architects) en Artist in Residence Michiel Schwarz. Het debat wordt ingeleid en gemodereerd door Michiel Schwarz, m.m.v. Aart Oxenaar, directeur van de Academie van Bouwkunst, en Riemer Knoop, lector Cultureel erfgoed (Reinwardt Academie).


Tijdstip en locatie
De lezingen vinden plaats op donderdagavond, aanvang 20.00 uur, in de Hoge Zaal. De voertaal is Engels, tenzij anders aangegeven. Toegang is gratis. Reserveren is niet mogelijk. Na aanvang lezing geen toegang.

Delen