De Academie van Bouwkunst in Amsterdam verzorgt onderwijs op masterniveau in de drie disciplines Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. De Academie vormt een gemeenschap van 300 studenten, ongeveer 25 vaste medewerkers en jaarlijks circa 300 gastdocenten, afkomstig uit het werkveld. De Academie is een onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en is gehuisvest in een monumentaal gebouwencomplex aan het Waterlooplein.

De Academie zoekt per 1 april 2019 een:

Coördinator vormstudies

Vormstudies zijn een integraal onderdeel van het onderwijs architectuur, stedenbouw en

landschapsarchitectuur van de drie Masteropleidingen. Dit onderwijs wordt op de vrijdag gegeven. Voor meer informatie over het studieprogramma kunt u kijken op www.academievanbouwkunst.nl.

In de vormstudies wordt met behulp van bewerkingen van materialen en een grote

verscheidenheid aan representatietechnieken invulling gegeven aan een artistieke training aan de masterstudenten. Tijdens de vormstudies worden ideeën en media uit verschillende kunstdisciplines aangeboden die studenten in hun ontwerpprojecten kunnen toepassen.

Functie-inhoud

Tot de werkzaamheden behoren onder andere het uitwerken en invullen van een nieuwe opzet van de vormstudies in samenwerking met de hoofden van de opleiding, het casten en uitnodigen van docenten, het afstemmen van opgaven met projectonderwijs en oefeningen en het regelmatig bijwonen van het programmaoverleg met de hoofden van de opleidingen en de onderwijsmanager. Je bent tevens verantwoordelijk voor het aansturen van het docententeam. Je doet frequent verslag van de wijze waarop het vormstudieprogramma draait aan de studieleiding. Daarnaast is de coördinator vormstudies adviseur bij de invulling van het project van de Artist in Residence.

Profiel

De kandidaat:

  • heeft ruime ervaring in het onderwijs.
  • heeft ervaring met vormstudie-onderwijs en atelieronderwijs.
  • heeft ervaring met aansturen van docenten.
  • heeft zowel coördinerende als didactische vaardigheden.
  • heeft een groot interdisciplinair netwerk in het kunst- en cultuurcircuit.
  • is Engels taalvaardig.
  • heeft affiniteit met de nieuwste technieken in het maakonderwijs.
  • heeft een internationaal referentiekader.
Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in functieschaal 12 (maximaal € 5.433,82 bruto per maand bij een volledige aanstelling). Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. De inschaling is mede afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. Er is sprake van een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een aanstelling voor in eerste instantie één jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd met een aanstelling voor (maximaal) drie jaar.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u vanaf 7 januari 2019 contact opnemen met Patricia Ruisch, onderwijsmanager via tel. 020-5318218. Sollicitaties voorzien van curriculum vitae kunt u richten aan Sanne Blok, via vacature-avb@ahk.nl. De inzendtermijn sluit op 25 januari 2019. Gesprekken vinden plaats in de week van 11 februari 2019. 

De AHK wil de culturele diversiteit binnen de organisatie vergroten en nodigt kandidaten die daaraan kunnen bijdragen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Reageren voor
Aanstellingsomvang

0,2 fte

Salarisniveau

Functieschaal 12 (maximaal € 5.433,82 bruto per maand bij een volledige aanstelling).

Plaatsingsdatum
Terug naar lijst
Delen