Academiestudenten geven hun visie op Nieuw-West in Van Eesterenmuseum

Gepubliceerd op

Studenten van de Academie van Bouwkunst werkten in het najaar van 2014 aan een eigen visie op verschillende openbare ruimtes en de vernieuwing van het woningbestand in Amsterdam Nieuw-West. Ze werkten die visie uit in praktisch uitvoerbare plannen, met het doel om een bijdrage te kunnen leveren aan nieuwe, kansrijke, aantrekkelijke en duurzame stedelijke sferen in het stadsdeel.

In de tentoonstelling 'Licht, Lucht & Ruimte ontmoet generatie Y' toont het Van Eesterenmuseum zeven ontwerpen van de studenten die betrekking hebben op hernieuwde inrichtingen van parken, landschappen, straten en pleinen, de herontwikkeling van bedrijfsruimten, portiek-etageflats, binnenhoven en op klein- en grootschalig collectief en particulier opdrachtgeverschap.

Nieuw-West, ook bekend als de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam, is in korte tijd tot stand gekomen. De hoofdlijnen van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) waren al in 1935 vastgesteld, maar de woonwijken van Nieuw-West met wel meer dan 40.000 huizen, kwamen pas na de Tweede Wereldoorlog tot stand. In minder dan 20 jaar kwam er voor de stad Amsterdam een compleet nieuw leefgebied bij.

In het internationale discours over stadsontwikkeling werd het Algemeen Uitbreidingsplan, waaronder Nieuw-West, al snel een veelbesproken onderwerp. Het plan was in tegenstelling tot eerdere ontwikkelde stedelijke gebieden, ontworpen op basis van rationaliteit en wetenschappelijke analyse. Er werd geëxperimenteerd met een scheiding van functies, met nieuwe verkavelingsvormen, met woningplattegronden en bouwconstructies. Een aanpak die nog niet eerder op die schaal had plaatsgevonden.

Nu, vijftig jaar later, stelt het gebied ons voor nieuwe opgaven. De principes uit de begintijd worden nog altijd gewaardeerd, maar er is ook behoefte aan  heroverweging. Levert de radicale  functiescheiding wel een aantrekkelijke stedelijke sfeer op? Is er voldoende massa als draagvlak voor aantrekkelijke stedelijke voorzieningen? Biedt de variatie in soorten woningen nog voldoende keuzemogelijkheden voor verschillende bevolkingsgroepen? Deze vragen zullen steeds gesteld worden en het is de taak van een nieuwe generatie architecten, stedenbouwkundig ontwerpers en planologen om hiervoor passende antwoorden te bedenken.

De tentoonstelling Licht, Lucht & Ruimte ontmoet generatie Y in samenwerking met de Academie van Bouwkunst Amsterdam is te zien van 15 mei tot en met 27 juni in het Van Eesterenmuseum in Amsterdam. 

Openingstijden
Vrijdag en zaterdag 13:00-17:00 uur. Elke eerste zondag van de maand 13:00 en 17:00 uur. Meer informatie op www.vaneesterenmuseum.nl. 

Delen