Strategisch partnerschap met de Universiteit van Liechtenstein en Mackintosh School of Architecture in Glasgow

Workshop 'Wood' (2014)

Gepubliceerd op

De Academie van Bouwkunst zal als onderdeel van het Erasmus+ programma een project organiseren, getiteld ‘Crafting the Façade: Reuse, Reinvent, Reactivate’ (Het vervaardigen van de Gevel: opnieuw gebruiken, opnieuw uitvinden, opnieuw leven inblazen.) Het project behelst zowel tektoniek – de kunst van het samenvoegen van starre, staafvormige delen tot een onverzettelijk systeem – als de studie van constructies en materialen van Europese bouwwerken.

 

De Academie van Bouwkunst zal als onderdeel van het Erasmus+ programma een project organiseren, getiteld ‘Crafting the Façade: Reuse, Reinvent, Reactivate’. Het project behelst zowel tektoniek – de kunst van het samenvoegen van starre, staafvormige delen tot een onverzettelijk systeem – als de studie van constructies en materialen van Europese bouwwerken.

Onder leiding van projectcoördinator Machiel Spaan (M3H architecten en voormalig hoofd architectuur van de Academie van Bouwkunst) en partners van zowel het Institute of Architecture and Planning aan de Universiteit van Liechtenstein als de Mackintosh School of Architecture in Glasgow, zal het project drie jaar duren.

Reuse, Reactivate, Reinvent 
In de ‘Reuse’ (Opnieuw gebruiken) fase zullen de studenten bestaande materialen, bouwwerken, elementen en gevels analyseren. De ‘Reactivate’ (Opnieuw leven inblazen) module behandelt bestaande technische en ambachtelijke tradities en aspecten. Als laatste, gedurende ‘Reinvent’ (Opnieuw uitvinden), zullen de studenten bestaande bouwwerken en materialen van de drie landen bestuderen, met als doel hier concrete lessen voor de toekomst uit te trekken.

Internationale partners
De Academie prijst zich gelukkig met twee sterke partners voor het project: the Mackintosh School of Architecture / Glasgow School of Art, en de Universiteit van Liechtenstein. De Academie werkt al vele jaren samen met beide instituten. Mackintosh School of Architecture heeft een lange traditie toegespitst op bouwkundig en constructief ontwerpen in een maatschappelijke en gemeentelijke planologische context. En de Universiteit van Liechtenstein concentreert zich op duurzaam en ruimtelijk ontwerpen welke sterk verbonden is met de context van de Alpen.

Het project
‘Crafting the Façade’ (Het vervaardigen van de Gevel) is een interdisciplinair project, toegespitst op bouwkundige vraagstukken enerzijds, maar behelst tegelijkertijd ook constructieve, culturele, sociale en economische thema’s. De verschillende onderwerpen zullen eerst geanalyseerd worden in de ontwerpstudio’s van de drie universiteiten. Studenten zullen vervolgens hun ervaring uitbreiden middels een combinatie van interdisciplinaire onderzoeksprojecten, met behulp van een e-learning platform. Gedurende de gehele looptijd van het project, tot augustus 2017, zullen de resultaten en bevindingen van de ontwerpstudio’s, alsook van gezamenlijke workshops en excursies, gedeeld worden op het netwerk en vervolgens op symposia en in een serie geplande publicaties.

Gedurende het project zullen tien tot twaalf studenten van elke school deelnemen aan het programma. Dit zullen studenten van zowel BA als MA Architectuur zijn. De actieve samenwerking van de drie instituten moet studenten aanmoedigen een deel van hun opleiding als ERASMUS studenten door te brengen aan een van de partner universiteiten.

Neem voor meer informatie contact op met Marjoleine Gadella via marjoleine.gadella@ahk.nl. 

Delen