Lectoraat Future Urban Regions voor verbetering stad en stedelijke omgeving

Gepubliceerd op

Sinds mei 2013 geeft ir. Eric Frijters leiding aan het lectoraat Future Urban Regions, een samenwerkingsproject van de zes Academies van Bouwkunst gericht op de verbetering van de stad en de stedelijke omgeving. Doel is om samenwerkingen te organiseren tussen de Academies en de ruimtelijke opgaven van lokale en regionale overheden.

Met het door Frijters geleide lectoraat Future Urban Regions (FUR) geven de Academies van Bouwkunst gezamenlijk invulling aan het Netwerkprogramma Ontwerpopleidingen. Dit programma komt voort uit de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp van minister Schultz van Haegen. Het lectoraat gaat een onderzoeksprogramma opzetten en uitvoeren waarbinnen de Academies binnen hun curriculum samenwerken met verschillende overheden aan een aantal actuele en relevante ruimtelijke opgaven op lokaal en regionaal niveau. Via ontwerpend onderzoek zullen zowel specifieke als meer algemeen geldige denk- en oplossingsrichtingen voor die opgaven ontwikkeld worden.

Het lectoraat FUR heeft zes majeure uitdagingen voor de stad geformuleerd. Elk van deze onderzoekslijnen is toegewezen aan een onderzoeker van één van de Academies van Bouwkunst. Namens de Academie van Bouwkunst in Amsterdam houdt architect en stedenbouwkundige Marco Broekman zich bezig met de vraag hoe ruimtelijke strategieën kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van vitale economische stedelijke regio’s.

Zie voor meer informatie over het lectoraat en de activiteiten www.futureurbanregions.org.

Delen