Alumni Marit Janse en Claire Laeremans genomineerd voor Eindwerkprijs 2013

Gepubliceerd op

Negen projecten van afstudeerders uit 2013, afkomstig van verschillende faculteiten, zijn genomineerd voor de AHK Eindwerkprijs van € 3.000. De jury, onder voorzitterschap van Ernst Veen (lid van de Raad van Toezicht, meedenker in cultureel ondernemerschap), wijst op 24 maart a.s. een winnaar aan. De AHK Eindwerkprijs 2013 wordt uitgereikt door de Amsterdamse cultuurwethouder Carolien Gehrels.


Een belangrijk criterium waarop de inzendingen zijn beoordeeld is de wijze waarop de studenten een verbinding hebben gelegd met de buitenwereld, en de relevantie van het werk voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Landschapsarchitect Marit Janse is genomineerd voor haar strategie voor het behoud van de natuur van de Oosterschelde. Haar plan met de titel 'Zoutkristallen' laat zien hoe de Oosterschelde van de toekomst, in plaats van verder te degraderen, meer natuurwaarde kan krijgen en aantrekkelijker voor de mens kan zijn.

Haar ontwerp bestaat uit een reeks kleine voorstellen. Als concreet onderdeel tekent zij een getijdenzwembad. Op plekken waar conventionele landbouw geen toekomst heeft, zijn innovatieve teelten, zoals de herintroductie van meekrap en schelpdiercultuur op land, kansrijk. Ook maakt Marit met kommetjes en knuffels onder de naam Label Oosterschelde het landschap tastbaar.

Landschapsarchitect Claire Laeremans maakte een ontwerpstrategie waarmee ze Le Centre, een oude mijnbouwregio in België nieuw leven wil inblazen. De regio heeft een troosteloze uitstraling en is vooral bekend door negatieve connotaties: werkloosheid, armoede, criminaliteit. In De noodzaak van ruïnes wordt de transformatie voorgesteld van het vergeten industriële landschap tot een wonderlijk schaduwlandschap. Een landschap waarin ontdekken, (ver)dwalen en verwonderen de emoties bepalen.

Naast de rol van initiator heeft de landschapsarchitect volgens Claire een mediator-rol die mensen laat dromen en verbindingen tussen verschillende werelden kan leggen. Claire: 'Binnen mijn project heb ik dit belichaamd door klassieke ontwerpthema’s zoals de verhouding van de mens ten opzichten van de natuur en zijn eigen maatschappij ter discussie te stellen.'

Vorig jaar is de Eindwerkprijs voor het eerst uitgereikt. Alumni Wim Boven, Niek Teunissen en Casper Eskes van de opleiding Productie van de Nederlandse Filmacademie ontvingen deze voor hun afstudeerwerk De club van lelijke kinderen.


Marit Janse

Claire Laeremans

Delen