Workshop Gridcity: Stedenbouw in een dag

Gepubliceerd op

Op donderdag 27 mei 2010 organiseerde de Academie van Bouwkunst Amsterdam een workshop voor bachelorstudenten ter oriëntatie op de masteropleidingen Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Met kartonnen dozen, piepschuim en plastic bouwden de deelnemers in een dag een stad en een landschap en onderzochten ze verschillende eigenschappen daarvan.

Op donderdag 27 mei 2010 organiseerde de Academie van Bouwkunst Amsterdam een workshop voor bachelorstudenten ter oriëntatie op de masteropleidingen Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Met kartonnen dozen, piepschuim en plastic bouwden de deelnemers in een dag een stad en een landschap en onderzochten ze verschillende eigenschappen daarvan.

Het resultaat is te zien in bovenstaand filmpje. De opdracht van docenten Jaap Brouwer en Gloria Font Parducci luidde als volgt:

'Ontwerp en bouw een stad in één dag! Met behulp van kartonnen dozen, piepschuim en plasticfolie wordt ’s ochtends begonnen met het opbouwen van een landschap waarin de nieuwe stad geprojecteerd zal worden. Daarna wordt met kartonnen dozen een gridstad over het landschap gebouwd. Er zal ontwerponderzoek gedaan worden naar de interactie tussen stedelijke en landschappelijke structuren, zoals: Wat zijn de geografische en economische condities voor het ontstaan van de stad? Hoe komt het grid in het landschap te liggen? Hoe reageert het grid op de landschappelijke ondergrond? Welke maas-wijdte en hiërarchische opbouw krijgt het grid? Wat zijn de verschillende typologieën van bebouwing en openbare ruimten? Hoe is de stad gezoneerd en hoe ontstaat een samenhangend netwerk van openbare ruimten? Onderdeel van de gridstad is een groot stadspark dat voort moet komen uit het onderliggende landschap. Tevens zal het grid getest worden op zijn flexibiliteit. Het eindresultaat wordt een stad van 6 bij 20 meter waar doorheen gelopen kan worden.'

Gedurende de dag kregen de deelnemers informatie over de opleidingen en konden zij ervaren hoe het is om aan de Academie van Bouwkunst te studeren. De workshop was vooral bedoeld voor derde- en vierdejaars bachelorstudenten die een studie Stedenbouw of Landschapsarchitectuur overwegen. Na afloop van de workshop woonden de deelnemers een Capita Selecta-lezing bij van Sven Sterken over het werk van Iannis Xenakis (1922-2001) en de relatie tussen architectuur en muziek.

Delen