Workshop voor bachelorstudenten Stedenbouw en Landschapsarchitectuur

Gepubliceerd op

Op donderdag 27 mei organiseert de Academie van Bouwkunst Amsterdam een workshop voor bachelorstudenten die zich willen oriënteren op de masteropleidingen Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Op deze dag krijgen deelnemers informatie over de opleidingen en kan worden ervaren hoe het is om aan de Academie van Bouwkunst te studeren. De workshop is vooral bedoeld voor derde- en vierdejaars studenten die binnenkort afstuderen aan een opleiding voor stedenbouw of landschapsarchitectuur.

do 27 mei, v.a. 09.30 uur, Academie van Bouwkunst

Op donderdag 27 mei organiseert de Academie van Bouwkunst Amsterdam een workshop voor bachelorstudenten die zich willen oriënteren op de masteropleidingen Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Op deze dag krijgen deelnemers informatie over de opleidingen en kan worden ervaren hoe het is om aan de Academie van Bouwkunst te studeren. De workshop is vooral bedoeld voor derde- en vierdejaars studenten die binnenkort afstuderen aan een opleiding voor stedenbouw of landschapsarchitectuur.

Onder leiding van de architecten Jaap Brouwer en Gloria Font Parducci werk je tijdens deze dag aan een interessante opgave: ontwerp en bouw een stad in één dag! Met behulp van eenvoudig materiaal wordt ’s ochtends begonnen met het opbouwen van een landschap waarop de nieuwe stad zal worden geprojecteerd. Daarna wordt met dozen een gridstad over het landschap gebouwd.

Een belangrijk onderdeel van deze opgave is het ontwerponderzoek dat aan de nieuwe stad ten grondslag ligt. Je leert kijken naar de interactie tussen stedelijke en landschappelijke structuren. Wat zijn de geografische en economische condities voor het ontstaan van de stad? Hoe komt het grid in het landschap te liggen? Hoe reageert het grid op de landschappelijke ondergrond? Welke maaswijdte en hiërarchische opbouw krijgt het grid? Wat zijn de verschillende typologieën van bebouwing en openbare ruimten? Hoe is de stad gezoneerd en hoe ontstaat een samenhangend netwerk van openbare ruimten? Onderdeel van de gridstad is een groot stadspark dat moet voortkomen uit het onderliggende landschap. Ook zal het grid worden getest op flexibiliteit. Het eindresultaat wordt een stad van 6x20 meter waar doorheen kan worden gelopen.

Programma

  • 09.30 uur | Ontvangst bij de Academie
  • 10.00-18.30 uur | Workshop, inclusief eindpresentatie
  • 18.30-19.30 uur | Vragenuur/informatiemoment met studieadviseur en onderwijscoördinator
  • 20.00 uur | Mogelijkheid tot het bijwonen van de Capita Selecta-lezing van Sven Sterken

Tijdstip en locatie
Aanvang 09.30 uur, Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 211-213, 1011 PG te Amsterdam.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Marjoleine Gadella via m.gadella@ahk.nl. Deelname is gratis.

 

Delen