Directeur Academie van Bouwkunst promoveert op P.J.H. Cuypers

Gepubliceerd op

Aart Oxenaar, directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, promoveert op 7 oktober 2009 aan de Universiteit van Amsterdam op P.J.H. Cuypers. Gelijktijdig verschijnt bij NAi Uitgevers zijn publicatie P.J.H. Cuypers en het gotisch rationalisme. Oxenaars promotieonderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de HBO-raad en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

 

De stimuleringsregeling voor promotieonderzoek van de HBO-raad en de Regeling Promotievouchers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten stellen docenten en medewerkers van hogescholen in staat om in minimaal vier jaar een promotieonderzoek te verrichten. Bij de toekenning van de promotievouchers wordt gekeken naar de relevantie van het promotieonderzoek voor het onderwijs en de mate waarin het onderzoek leidt tot kennisvermeerdering op het vakgebied. Zo kunnen hogescholen zich ontwikkelen van onderwijsinstellingen richting kennisinstellingen.

Oxenaars stelling is dat de werken van Cuypers meer zijn dan een toevallige reeks gebouwen: ze vormen een oeuvre dat uitdrukking geeft aan een maatschappelijk geëngageerde architectuur-opvatting geschoeid op een 'logische' of 'rationele' ontwerpmethode ontleend aan de gotiek: het gotisch rationalisme. Uitgangspunt voor het onderzoek vormden Cuypers' bewaard gebleven schetsen en tekeningen, uitgevoerde ontwerpen en zijn bibliotheek, die niet eerder systematisch en chronologisch werden onderzocht en beschreven.

Aart Oxenaar (1958) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Met steun van NWO deed hij aansluitend onderzoek naar het werk van P.J.H. Cuypers. Hij werkte bij het Nederlands Architectuurinstituut als publicist en tentoonstellingenmaker en was oprichtend coördinator van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg. Sinds 1998 is hij directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Naast zijn architectuurhistorisch werk publiceerde hij over hedendaagse architectuur in Nederland.

Als directeur van de Academie van Bouwkunst geeft Oxenaar richting aan het onderwijs volgens het zogeheten concurrent model: studenten combineren hun hbo-masteropleiding Architectuur, Stedenbouw of Landschapsarchitectuur met een aanstelling bij een relevante werkgever. Hierdoor worden het werken in de praktijk en ontwerpen in het curriculum volledig met elkaar verweven. Aan de Academie van Bouwkunst zijn meer dan 200 gastdocenten verbonden die professioneel werkzaam zijn in de ontwerp- en onderzoekspraktijk. Deze combinatie van studeren en werken in de beroepspraktijk is uniek in het architectuuronderwijs in Europa.

De promotie vindt plaats op woensdag 7 oktober om 14:00 uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam. Prof. dr. Manfred Bock, hoogleraar Geschiedenis van de Bouwkunst, treedt op als zijn promotor. De publicatie P.J.H. Cuypers en het gotisch rationalisme. Architectonisch denken, ontwerpen en uitgevoerde gebouwen 1845-1878 verschijnt in oktober 2009 bij NAi Uitgevers en is verkrijgbaar bij de betere boekhandel.

Delen