1·Lectures met René van der Velde

donderdag 28 maart 2019, 20:00 - 22:00 uur
Academie van Bouwkunst
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam

De ontwikkeling van de rol van compositie in de architectuurpraktijk onderzoeken aan de hand van de ontwikkeling van zogeheten Brownfield parks. Dat is waar René van der Velde, research fellow Urban Landscape Architecture aan de TU Delft, zijn proefschrift aan heeft gewijd en over komt vertellen tijdens de 1·Lectures op 28 maart 2019.

Compositie in landschapsarchitectuur
Compositie staat centraal in de architectuurpraktijk. Tegelijkertijd lijkt die steeds vaker onderwerp van kritiek te zien. René van der Velde, landschapsarchitect en onderzoeker aan de TU Delft, stelt de (ontwikkeling van de) rol van compositie in de landschapsarchitectuur centraal in zijn proefschrift. Een bekend voorbeeld van een compositietheorie is die van de TU Delft zelf, uit de jaren negentig. Kortgezegd, ziet deze theorie de compositie als het methodologische kader voor de ontwerper/ontwerp. Van der Velde heeft een kritische blik op deze methode. Hij zet de klassieke compositietheorie tegenover nieuwe trends in de landschapspraktijk als plaatsafhankelijkheid en proces en zoekt naar de vorm-esthetische context van deze ontwikkeling.

Brownfield park
Van der Velde kiest de ontwikkeling van het brownfield park (voormalige industriegebied getransformeerd tot park) in de periode 1975-2015 als ruimtelijke context voor zijn onderzoek. De opkomst van dit parktype is een belangrijke katalysator gebleken voor de ontwikkeling van de discipline van landschapsarchitectuur in het algemeen. En juist binnen dit kader blijken de contextuele, procesmatige en vorm-esthetische aspecten dominant voor de ontwerppraktijk. Van der Velde beargumenteert dat de ontwikkeling van het brownfield park duidelijk de theoretische en methodologische ontwikkeling van compositie in landschapsarchitectuur laat zien. Hierbinnen hebben de thema’s plaats, proces en vorm een plek gekregen.

De-industrialisatie
Dit proefschrift over compositie biedt eveneens een frisse blik op de ontwikkeling van stad en stedelijkheid in deze periode. Het laat zien hoe het stadspark zich verhoudt tot de bekende grootstedelijke problematiek. In het onderzoek over de impact van de-industrialisatie op de hedendaagse stad, stelt Van der Velde een radicale herziening voor op de relatie tussen stad en natuur, net als op andere, achterliggende, modernistische paradigma’s.

Datum: donderdag 28 maart 2019
Tijd: 20.00 aanvang lezing / 19.30 inloop
Locatie: Academie van Bouwkunst Amsterdam, Waterlooplein 213 te Amsterdam
Tickets: Studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam hebben vrij toegang op vertoon van hun collegekaart. Zij hoeven niet van te voren de kaarten te reserveren. Geen student, maar wel interesse? Losse tickets (€ 7,50 per stuk) zijn verkrijgbaar via de webshop van Architectuurcentrum Amsterdam.
Voertaal: Engels.

Over de 1·Lectures

De Academie van Bouwkunst organiseert in samenwerking met Architectuurcentrum Amsterdam sinds 2014 de 1·Lectures. Deze reeks architectuurlezingen biedt een podium aan sprekers uit binnen- en buitenland om te vertellen over uiteenlopende onderwerpen uit de internationale wereld van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Delen